Hledej F7

Činnost Hledej se používá:

  • K vyhledání věty splňující určitou podmínku

  • K vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku

Ve dvou řádcích se mohou zapisovat podmínky pro výběr řádků. Mohou se zapsat dvě podmínky, které platí současně nebo každá zvlášť.

  • Položka položka, pro kterou se bude zapisovat podmínka. Z rozbalovacího seznamu se vybere položka, která musí splňovat určitou podmínku.

  • Operátor podmínka, relační znaménko.

Význam jednotlivých relačních znamének:

= je rovno
není rovno
> je větší než
< je menší než
je prázdné – položka není vyplněna
obsahuje - položka obsahuje zapsaný text
in - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách
between - položka je mezi hodnotami od – do, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání částek ve fakturách v intervalu od - do

  • Hodnota zapíše se hledaná hodnota

Nastav filtr - filtr se nastaví.

Vypni filtr - vypnutí filtru.

Konec - konec bez nastavení filtru.

Související témata

Ovládání programu | Klávesy pro ovládání | Menu Tabulka

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 22.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou