Mazat zrušené věty

Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené klávesou F8 nebo tlačítkem .

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.

Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě pomocí stejných kláves ALT+M z menu Tabulka.

Obrazovka pro hromadné mazání zrušených vět je tabulka, která obsahuje několik sloupců.

Na obrazovce jsou vypsány všechny soubory,se kterými program pracuje.

Jednotlivé sloupce:

  • Popis - popis souboru

  • Tabulka - jméno souboru v agendě

  • Agenda - agenda, ve které je soubor

  • Stav - vypisuje se automaticky jestli je soubor vybrán k mazání nebo informace, že v souboru nejsou vybrány věty k mazání

Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je možné vybrat ty, ve kterých proběhne mazání zrušených vět

Pro hromadné mazání:

Soubor, na kterém je kurzor se označí. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo dvojité kliknutí levého tlačítka myši. Soubor bude označen jako vybraný – světle zelená řádka. Pokud v souboru není co mazat tzn. nejsou v něm žádné věty označené ke zrušení, řádka se označí žlutě .

Vyberou se všechny soubory, se kterými program pracuje. Použije se v případě, že potřebujeme provést mazání zrušených vět ve všech souborech od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky a je společný.

- Tímto tlačítkem se z tabulky vybere agenda, ve které proběhne mazání zrušených vět a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá.

Toto tlačítko odznačí všechny soubory, budou všechny jako nevybrané.

- mazat ve všech souborech, které jsou vybrány ke zrušení vět.

Mazání vět v jednom souboru:

Soubor, ve kterém potřebujeme mazat zrušené věty nejprve vybereme. Vybraný je ten soubor, na kterém je kurzor. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo dvojité kliknutí levého tlačítka myši.

Provede se mazání zrušených vět ve vybraném souboru, v tom na kterém je kurzor.

Zobrazí se číslo – počet označených vět, vybraných ke zrušení ve vybraném souboru.

Zobrazí se věty označené ke zrušení.

Mazání zrušených vět se prování obvykle přes Menu Tabulka Mazat zrušené věty - Klávesy pro ovládání.

Související témata

Klávesy pro ovládání | Menu Tabulka | Služby - servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 30.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou