Slovník pro tisk

Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, použije číselník Slovník, v něm budou jednotlivé výrazy přeloženy.

Dříve se používal Slovník - starý. Je možnost využít ho při tisku max. 3 jazyky. Viz. kapitola Slovník pro tisk - starý.

Slovník byl zdokonalený a nyní lze použít pro tisk slovník nový. Viz. kapitola Slovník pro tisk - nový.

Nový slovník umožňuje:

  • používat pro tisky více jazyků

  • používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby

Byl zavedený číselník pro názvy a kódy jazyků. Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk - jazyky

Pořadí - pořadové číslo jazyka. Pořadové číslo 1 bude čeština

Název – jazyka

Kód – jazyka (použití pro filtr v číselníku Slovník)

Jazyk, který bude mít vyplněno pořadové číslo 1-99, se bude nabízet v možnostech pro tisk. Ostatní s pořadovým číslem vyšším než 99 se nabízet nebudou.

Nabídka jazyků pro tisk reportů.

Související témata

Slovník pro tisk starý | Slovník pro tisk - nový |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 03.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou