Zavedení firmy

Program Evidence majetku umožňuje vést agendu pro libovolný počet navzájem nezávislých firem, které jsou v programu nazvány Zákazník .

To také umožňuje, aby byl veden v programu současně vzorový příklad jako zákazník PRIKLAD.Tato firma Příklad je zavedena v programu už při jeho instalaci. Ve firmě Příklad je možné si vyzkoušet jak program funguje a vytvořit si svoje zkušební data.

Schematicky lze postup zavedení firmy do programu rozdělit do následujících celků:

Postup zavedení nové firmy:

Vložení firmy do programu

Vložit nového zákazníka, tj. firmu, které budou zpracovávány daty v programu Evidence majetku se provede v číselníku Zákazníci programu.

Agenda Číselníky se spustí přímo z hlavní obrazovky

Adresa firmy

Nyní musíme zapsat adresu firmy.

Adresa se zapíše v základních parametrech. Ty se spustí tlačítkem z hlavní obrazovky. Viz. kapitola Základní parametry

Vyplnění číselníků

Program vyžaduje pro správnou funkci vyplnit některé Číselníky.

Související témata

Číselníky | Zákazníci programu | Slovník pro tisk | Souvztažnosti | Střediska | Zakázky | Code | Pracovníci | Země | Kancelář | Dlouhodobý majetek | Drobný majetek | Základní parametry |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 08.12.2017
Nahlásit potíže s kapitolou