Výběr zákazníka

Výběr zákazníka (firmy), s jehož daty se bude pracovat se provede přes tlačítko Zákazník z hlavní obrazovky. Tato činnost zobrazí seznam všech dosud nadefinovaných zákazníků. Vybereme hledaného zákazníka a potvrdíme tlačítkem OK. Můžeme použít inkrementální vyhledávání. postupně zapisujeme na klávesnici organizaci a je prováděno hledání. Pro myš jsou posuvníky vpravo.

Na hlavní obrazovce je potom zobrazeno jméno zákazníka (firmy), která je aktuální, pro kterou se zpracovávají data.

Uživatel má možnost navolit si, které firmy se budou při výběru zobrazovat.

Na tlačítko Zákazník klikneme pravým tlačítkem myši. Zobrazí se seznam všech firem, které jsou v programu založené a uživatel si označí, které se budou právě jemu nabízet v seznamu.

  • - firmy, které se budou nabízet v seznamu zákazníků

  • - firmy, které se nebudou nabízet v seznamu zákazníků

Tento výběr jde kdykoliv změnit.

Číselník Zákazníci programu

Související témata

Zavedení firmy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou