Základní parametry

Základní parametry se spustí přímo z hlavní obrazovky programu tlačítkem

Všechny parametry programu se nastavují tlačítkem

Základní parametry firmy je přehledná tabulka pro nastavení nejdůležitějších parametrů programu.

Adresa

Adresa - zapíše se adresa - jméno firmy, ulice město PSČ, IČO, DIČ

Cesta do podvojného účetnictví zákazníka

Cesta do podvojného účetnictví zákazníka - cesta k datovým souborům zákazníka v programu Podvojné účetnictví. Cesta do účetnictví se nastaví, když se přímo zaúčtovává z programu Evidence majetku do programu Podvojné účetnictví, které je na stejném počítači nebo v síti. Zapíše se cesta, kde se účetnictví na disku nalézá. Např. Je třeba zadat pracovní adresář zákazníka tj. Označení, ne jenom pracovní adresář účetnictví. cesta není ukončena lomítkem.

Algoritmus pro zakládání účetních odpisů

1 - Daňový odpis roku/ počet měsíců do konce roku - tj. celkový daňový odpis za rok, pro který jsou odpisy počítány / počet měsíců do konce roku.

2 - Daňový odpis roku/12 - tj. celkový daňový odpis za rok, pro který jsou odpisy počítány / počet měsíců = 12.

3 - Jako lineární odpisy - Zvýšená vstupní cena (celková pořizovací cena) / počtem měsíců životnosti.

4 - Konstanta po celou dobu - částka odpisu se určí konstantou.

5 - Leasing - pro leasingové firmy Implicitní hodnota je 3. Pokud není vyplněno nic, program má nastavenou hodnotu 3. Algoritmus pro výpočet účetních odpisů lze změnit i před výpočtem odpisů. Pro jednotlivé majetky jedné firmy by se měl používat jeden algoritmus.

Řady dokladů

Řady dokladů - označí se řady dokladů pro účetnictví, s těmito řadami se bude do účetnictví zaúčtovávat:
Uvedení do provozu
Účetní odpisy
Vyřazení z užívání
Technické zhodnocení Drobný majetek

Například:

Číslo dokladu v účetním deníku

Nastaví se jakým způsobem se bude vytvářet číslo dokladu při zaúčtování odpisů do podvojného účetnictví.

1 číslo dokladu = číslo majetku

2 číslo dokladu = období (měsíc)

Další nastavení

- ANO

- NE

  • Zaokrouhlovat odpisy na celé Kč nahoru

  • Zakládat účetní odpisy nebo TZ již v měsíci pořízení

  • Měsíční daňové odpisy nebo technické zhodnocení již v měsíci pořízení

Pro uživatele, kteří používají zaúčtování do programu Podvojné účetnictví.

  • Autorizovat doklady okamžitě při zaúčtování

ANO - při zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví budou všechny doklady automaticky autorizovány. do účetního deníku se zapíše do sloupce Akce = E. Tzn. doklad byl zaúčtován z programu Evidence majetku.

NE -autorizace se při zaúčtování neprovádí a je možno ji provést hromadně přímo v účetním deníku.

  • Zákaz přepsání autorizovaných dokladů

ANO - před zápisem každého dokladu do účetního deníku se kontroluje, zda doklad v deníku neobsahuje autorizované řádky. Když ano, doklad se nezapíše a zůstane v deníku tak jak byl.

NE - před zápisem každého dokladu do účetního deníku se odloží všechny dříve autorizované řádky stejného dokladu do protokolu.

Počet měsíců účetních odpisů

Počet měsíců odpisu pro účetní odpisy pro jednotlivé účetní skupiny. Když není vyplněn počet měsíců počítá se standardně:

1 - 4 roky 48 měsíců
2 - 6 let 72 měsíců
3 - 12 let 144 měsíců
4 - 20 let 240 měsíců
5 - 30 let 360 měsíců
6 - 50 let 600 měsíců

Tlačítko ukončí tabulku s nastavením základních parametrů.

Související témata

Nastavení parametrů

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 06.09.2017
Nahlásit potíže s kapitolou