Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi stálý majetek firmy. Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně se opotřebovává.

Tato agenda slouží k evidenci, odepisování a zaúčtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Součástí každé karty dlouhodobého majetku jsou daňové a účetní odpisy.

Nehmotný dlouhodobý majetek

  • vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč

  • doba použitelnosti delší než jeden rok

  • např. zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva

Hmotný dlouhodobý majetek

Do 1.1.2021:

  • vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč (do 1.1.2021 limit 40 000 Kč)

  • doba použitelnosti delší než jeden rok

  • např. pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Od 1.1.2021:

  • je možné si zvolit jiný algoritmus odepisování dlouhodobého nehmotného majetku například lineární měsíční odpisy.

Evidenční karty

Jednotlivé majetky se zapisují do evidenčních karet na záložce Karta.

Agenda Dlouhodobý majetek má tyto záložky:

Související témata

Seznam dlouhodobého majetku | Karta dlouhodobého majetku | Příslušenství | Technické zhodnocení | Účetní odpisy - tisk | Daňové odpisy - tisk | Foto | Pohyby - historie Drobného majetku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou