Pohyby - historie DM

Evidence dlouhodobého majetku z hlediska umístění. Je evidováno běžné umístění a pracovník, který má majetek na starosti. Eviduje se, kdy majetek převzal a kdy vrátil. Je tedy zaznamenávána historie pohybu majetku.

Záložka - Pohyby - Historie

Jeden majetek může být v jednom čase pouze na jednom místě. Jde tedy vydat pouze z karty, která má vyplněno poslední datum vráceno. Nebo nebyl ještě žádný pohyb majetku.

Převod jinam

Tlačítko

Otevře se protokol o předání majetku, který uživatel vyplní.

Předávací protokol je možné také vytisknout. Tiskové menu - Předávací protokol - pohyby majetku. Tlačítko také vytiskne tento protokol.

Vydáno:

Vrácení majetku

Při vrácení majetku se vyplní řádek Vráceno.

Vráceno:

Po vyplnění řádku Vydáno nebo vráceno se zobrazí dotaz:

ANO - údaje zapsané v pohybech (umístění, kancelář, středisko... ) se zapíší do karty majetku.
Všechny pohyby na inventárních kartách jsou zapsány do číselníku Pohyby majetku.

Související témata

Dlouhodobý majetek

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou