Střediska

Do tabulky se zapíše seznam středisek, pokud se používá dělení organizace na střediska. Do inventární karty do položky středisko lze zapisovat pouze střediska, která jsou zapsaná v tomto číselníku.

Soupisy majetku nebo účetní odpisy a jiné sestavy lze potom tisknout dělené na střediska. Položka středisko je obsažena ve filtrech.

Položky

  • číslo - přidělení číslo středisku

  • název - název střediska

  • organizace klávesa F1 nabídne adresář umístění

Použití v inventární kartě dlouhodobého majetku:

Skupiny středisek

Střediska je možno případně seskupit do skupin. Pro skupinu se vyberou střediska, která budou součástí skupiny. Zapisuje se v číselníku skupin středisek.

Soupisy majetku nebo účetní odpisy a jiné sestavy lze potom tisknout podle skupin středisek. Položka středisko je obsažena ve filtrech.

Související témata

Číselníky | Položky karty dlouhodobého majetku | Dlouhodobý majetek |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou