Soupis majetku

Při tisku soupisů majetku je možno nastavit filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro tisk - Filtr pro tiskové sestavy.

Typy sestav soupisu majetku

Typ sestavy se vybere šipkou vlevo.

 • podle čísla majetku
 • podle druhu
 • podle inventárního čísla
 • podle názvu majetku
 • podle pracovníků
 • podle středisek a pracovníků
 • podle středisek a typu
 • podle umístění
 • podle způsobu pořízení a druhu

Pořadí pro tisk sestavy

 • číslo
 • inventární číslo
 • umístění
 • název

Tisknou se navíc sloupce, které se vyberou tlačítkem

4 sloupce jsou textové.
Do prvního sloupce je možné tisknout částku podle výběru, tlačítko .

Nezobrazené sloupce - ty, které se nebudou tisknout.
Zobrazené sloupce - ty které se budou tisknout.

Výběr je obdobný jako u tisku - Daňové odpisy, Účetní odpisy.


Položka pro zadání části názvu majetku.


Položka pro zadání názvu konkrétního majetku.

Soupis majetku + drobného majetku

Sestavy pro soupisy dlouhodobého a drobného majetku dohromady.

Související témata

Filtr pro tiskové sestavy | Daňové odpisy - tisk | Účetní odpisy - tisk |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou