Odpisy účetní x daňové srovnání

V jedné sestavě se tisknou pro srovnání účetní odpisy i daňové odpisy.Typ reportu = více částek.

Sloupce

Číslo - pořadové číslo majetku
IČ - inventární číslo majetku
Název
Typ - H - hmotný, N - nehmotný
OS - odpisová skupina
DO - druh odpisu
účetní odpis za období
daňový odpis za období
zvýšená vstupní cena účetní
zvýšená vstupní cena daňová
účetní oprávky celkem
daňové oprávky celkem
zůstatková cena účetní
zůstatková cena daňová

Pro tisk je možné použít Filtr pro tiskové sestavy.

Související témata

Tiskové sestavy | Filtr pro tiskové sestavy | Filtr pro tiskové sestavy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou