Propojení s programem Zápůjční Sklad SQL

Program Zápůjční sklad (ZapSklad) umožňuje propojení s programem Evidence majetku (MAJW). Je možné ze Zápůjčního skladu například hromadně zakládat nebo vyřazovat karty dlouhodobého majetku podle dokladů v Zápůjčním skladu.

Pořízemní karet majetku ze ZapSkladu

Karta dlouhodobého majetku je ze Zápůjčního skladu založena a vyplněna podle nastavených parametrů.

Při zakládání karet dlouhodobého majetku ze Zápůjčního skladu je do pole inventární číslo vyplněna ceníková značka zboží a do pole pořízení-doklad číslo dokladu nákupu do Zápůjčního skladu. Podrobně o práci s Inventárními čísly viz kapitola Inventární čísla.

Automaticky jsou také založeny daňové odpisy.

Karty dlouhodobého majetku ze stejného dokladu se s tejným inventárním číslem lze filtrovat rychlým filtrem (F7 nebo ).

Př. IC = inventární číslo MAJW/ceníková značka ZapSklad, DOKL_POR = doklad pořízení ZapSklad

Počet vyfiltrovaných dokladů ukáže tlačítko na seznamu karet.

Vyřazení dlouhodobého majetku ze ZapSkladu

Při vyřazení dlouhodobého majetku ze Zápůjčního skladu jsou zadané počty karet dané značky vyřazeny od nejstarší karty.

Do karty Dlouhodobého majetku jsou vyplněny datum a doklad vyřazení a jsou také automaticky upraveny daňové odpisy.

V seznamu karet dlouhodobého majetku lze filtrovat vyřazené zaškrtnutím .

Z pohledu programu Zápůjční sklad viz kapitola Zápůjční sklad - pořízení/vyřazení majetku.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.09.2022
Nahlásit potíže s kapitolou