Inventární čísla

Při založení karet dlouhodobého majetku z programu Zápůjční sklad je v poli inventární číslo vyplněna značka z ceníku Zápůjčního skladu (Company Manageru). Stejný typ zboží pak má stejná inventární čísla a s těmito inventárními čísly je možné dále pracovat.

V seznamu dlouhodobého i drobného majetku najdete filtr na inventární čísla (nápověda F1 nabídne v tomto filtru na výběr inventární čísla použitá v příslušné agendě).

Tlačítko ukáže počet záznamů v tabulce (př. omezené filtrem).

Tlačítko smaže obsah filtrů.

Tisk daňových odpisů podle Inventárních čísel celkem

V tisku daňových odpisů najdete tiskovou sestavu "podle inventárního čísla celkem", která zobrazí: Inventární čísla, počet kusů majetku s tímto inventárním číslem, součet daňových odpisů tohoto inventárního čísla za nastavené období atd.

Agenda Dlouhodobý majetek -> tlačítko -> Odpisy: daňové -> volba Soupisu: podle inventárního čísla celkem

Sestava zobrazí: Inventární čísla, počet kusů majetku s tímto inventárním číslem, daňové odpisy za nastavené období atd.

Počet kusů nově přibyl do všech součtových sestav v tisku Odpisy: daňové (mají v názvu „celkem“).


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 05.09.2022
Nahlásit potíže s kapitolou