Servis

Servis


Servisní program pro aplikace Company Manager, podvojné účetnictví (PUW), daňová evidence (JUW), Evidence majetku, PAMwin, personalistika a mzdy, Zápůjční sklad atd. Jedna licence programu vykoná servisní činnosti pro všechny programy z portfolia Com-Sys Software.
Program umožňuje naplánovat vlastní automatizované úlohy (zálohování dat, odesílání dat z poboček do centrály, import kurzů ČNB, odesílání tiskových sestav na určené e-maily atd.) a nastavit jejich automatické spuštění například v noci, když s programy nikdo nepracuje.

program evidence majetku

Propojenost

Jedna licence programu vykoná servisní činnosti pro všechny programy z portfolia Com-Sys Software pro maximální efektivitu.

program majetek

Posílání dat mezi pobočkami

Pravidelná archivacie a odesílání dat z pobočky do centrály.

evidence dlouhodobeho majetku

Zálohy

Automatické zálohování a archivace dat spojená s komprimací, která ušetří kapacitu disku, i za provozu aplikace v síti.

sprava majetku

Import kurzů

Automatická aktualizace kurzovního lístku z webu ČNB.

inventarizace majetku

Mazání zrušených vět

Automatické smazání zrušených vět a rekostrukce indexů například v noci, když s aplikacemi nikdo nepracuje.

program evidence majetku-odpisy

Servis skladů

Pravidelný servis a rekonstrukce dat - ve skladech.

system pro evidenci majetku

Export, tisk, e-mail

Automatické odesílání tiskových sestav na určené e-maily - například reportů o aktuálním hospodaření, prognózu potřeb, upomínky atd.

systém pro evidence majetku

Vlastní úlohy

Program umožňuje vytvářet vlastní automatizované úlohy.

Program se používá pro servisní činnosti programů jako je např. plánování a dávkové spouštění:

 • mazání zrušených vět,
 • rekonstrukce indexových souborů,
 • servis a rekonstrukce dat ve skladech
 • zálohování a archivace dat - i za provozu aplikace v síti
 • odesílání dat elektronickou poštou (Outlook 2000, 2003, Chilkat Mail, CDO)
 • automatická příprava a odesílání dat na FTP
 • automatické stažení dat z FTP a jejich zpracování
 • automatická aktualizace kurzovního lístku z webu
 • další programovatelné úlohy, možnost definice vlastních scriptů
Všechny tyto činnosti lze předem nastavit do nadefinovaných úloh a tyto pak pomocí plánovače úloh ve Windows spouštět ve stanoveném čase.

Program umožňuje například:

 • Provádět v noci i servis dat, který by jinak při běžném intenzivním provozu síťové aplikace nebyl možný.
 • Naplánovat úlohu, která se spustí po instalaci nových verzí programů a provede kontrolu datových struktur ve více programech, zákaznících i časových obdobích jednou operací.
 • Zálohovat data vybraných programů a zákazníků za běhu programu v síti nebo na ftp server
 • Archivace spojená s komprimací ušetří diskovou kapacitu a umožní archivovat současně více verzí dat (jména archivů mohou obsahovat datum a čas vytvoření archivu
 • Naplánovat pravidelnou archivaci a odesílání dat z pobočky do centrály e-mailem nebo prostřednictvím ftp serveru
 • Synchronizace dat mezi pobočkami
Ke komprimaci se používá archivační program WinRar nebo ActiveX knihovna Chilkat Zip.

info S naplánováním a nastavením servisních úloh Vám rádi pomůžeme.