QR kód

QR kódy

Co je to QR kód

QR kód je ve své podstatě obdoba klasického čárového kódu, která oproti němu přináší řadu výhod. Například umožňuje zakódovat větší množství dat, lze ho načítat libovolně otočený a obsahuje řadu mechanismů omezujících chybovost.

QR kód je vlastně prostý text transformovaný do obrázku. Lze tak do něj do určité délky zapsat prakticky cokoliv. Existuje však řada standardů, které definují, jak má vypadat např. vizitka, podklad pro bankovní převod, internetový odkaz nebo třeba i faktura.

Díky tomu ho lze dobře využít k předávání dat. Pro přečtení QR kódu se nejčastěji používají mobilní telefony s kamerou nebo speciální čtečky připojené k počítači.

QR Faktura a QR platba

Na fakturách se lze setkat se třemi variantami QR kódů.

• QR platba – obsahuje pouze údaje z zaplacení, jako je IBAN, částka, variabilní symbol, …

• QR faktura – obsahuje základní údaje z faktury, jako je IČO a DIČ obou stran, rekapitulace DPH atd.

• QR platba-F – kód sdružující platbu a fakturu dohromady

V následujících podkapitolách budou rozebrány možnosti vytváření QR kódů při vystavování faktur a jejich využití při evidování přijatých faktur.

Možnosti použití QR kódů v programu

Vydané faktury

• Vystavené faktury lze opatřit kódem pro QR platbu nebo QR fakturu a umožnit tak jejich snazší zpracování druhou stranou.

• QR kód může být přímo součástí e-mailu, pokud je faktura posílána přímo z programů JUW nebo Company Manager.

viz QR - Vydané faktury

Přijaté faktury

• Faktury lze přímo z agendy Přijaté faktury naskenovat, přičemž dojde k automatickému nalezení a zpracování QR kódu, který je na faktuře vytištěný. Řadu údajů tak není nutné přepisovat. Po uložení je k přijaté faktuře rovnou připojena také naskenovaná faktura ve formátu PDF.

• Pokud již máte fakturu v elektronické podobě (obrázek, PDF), existuje řada možností, jak v ní přečíst QR kód. Nově lze QR kód snadno dekódovat z obrázku – třeba i ze snímku obrazovky.

• Faktury zaslané jiným uživatelem našich programů e-mailem můžete přímo načíst přetažením QR kódu z těla mailu. Takto můžete snadno zaevidovat třeba naše vydané faktury.

• QR faktury je možné snadno načítat také speciální čtečkou připojenou k počítači

viz QR - Přijaté faktury

Tlačítko (např. na kartě přijaté faktury) otevře formulář pro vytěžování dat ze souborů přijatých faktur, který umožňuje načítat data z některých typů souborů například z QR kódů, textových PDF souborů nebo přiložených ISDOC souborů. Podrobnosti viz Vytěžování dat z přijatých faktur a QR - Přijaté faktury.

Platby

• Na různých místech programu (přijaté faktury, příkazy k úhradě, …) si lze na obrazovce zobrazit podklad pro platbu ve formě QR kódu a snadno tak zaplatit pomocí vaší bankovní aplikace v mobilním telefonu.

viz QR platba

Adresy/kontakty

• Na různých místech programu si lze na obrazovce zobrazit QR kód s vizitkou, kterou snadno načte každý chytrý telefon. Jednou zapsaný kontakt tak není nutné přepisovat znovu, když si chcete uložit něčí tel. číslo nebo e-mailovou adresu do telefonu.

viz QR vizitka


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.02.2024
Nahlásit potíže s kapitolou