Nastavení účetního deníku

Pro každého zákazníka lze nastavit zobrazení účetního deníku. Tzn. že lze ovlivnit, které položky se v deníku nebudou vůbec zobrazovat, protože je firma nevyužívá.

Účetní deník je ovládací prvek tabulka, která slouží k zobrazování dat. Data jsou uspořádána do sloupců. Uživatel má možnost si sám zvolit a uspořádat sloupce v tabulce. Tzn. lze si zvolit, které sloupce a v jakém pořadí budou v kterékoliv tabulce typu mřížka zobrazeny.

Používají se k tomu volby z menu Tabula -> Zobrazení tabulky, Zakázat vybrané položky a Skrýt vybrané položky.

Nastavení sloupců

Horní lišové menu Zabulka -> Zobrazení tabulky

Pomocí směrových tlačítek se vyberou pouze sloupce, které se nebudou zobrazovat. Všechny sloupce z tabulky jsou seřazeny vpravo v okně Zobrazené sloupce. Z nich vybereme sloupce, které nepotřebujeme zobrazovat a přesuneme je vlevo do okna Nezobrazené sloupce. Přesouvání sloupců lze provádět i opačně. Z nezobrazených do zobrazených.

- vyřadit ze zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor

- vyřadit všechny zobrazené sloupce

- zařadit do zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor

- vyřadit všechny nezobrazené sloupce

Zkratky použité ve sloupcích:
Ev. Číslo dokladu = Evidenční číslo daňového dokladu
PKH = Poměr pro Kontrolní hlášení
LKH = Limit pro Kontrolní hlášení
S.DIČ = Status DIČ

Značka před zobrazeným sloupcem nám umožní tento sloupec přesunout na požadované místo v tabulce.

Umístíme kurzor myši na tuto značku před sloupec, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený" sloupec (se stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo nahoru nebo dolů. Uvolníme tlačítko myši.

- zobrazí se nové uspořádání sloupců v tabulce

- nastavení sloupců lze uložit, aby se vždy zobrazovaly tak, jak jsme si zvolili. Stejná volba je i v menu Tabulka.

- obnoví se původní nastavení sloupců.

Stejná volba jako Návrat k originálu z menu Tabulka.

- konec práce nastavení sloupců.

Úprava šířky sloupců

Je možné upravit šířku sloupců tak, aby se přizpůsobily nejdelšímu textu ve sloupci.

Dvojklikem myši na čtvereček vlevo nahoře se provede zmenšení šířky sloupce podle textu.

Tabulka se uzpůsobí šířce textu.

Velikost okna

V menu tabulka Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce.

V rozpisech dokladů se k tomu používá tlačítko - Ulož nastavení / Návrat k originálu.

Zákaz vybraných položek

Činnost Zákaz vybraných položek. Při pořizování dokladů si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat.

V menu Tabulka Nastavit zakázané položky. Nastavuje se samostatně v každé agendě.

Skrytí vybraných položek

Pro kapitolu Skrytí vybraných položek existuje

V menu Tabulka Skrýt vybrané položky. Nastavuje se samostatně v každé agendě.

Související témata

Tabulka | Tisk účetního deníku | Zavedení firmy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 29.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou