Podvojne ucetnictvi

Podvojné účetnictví


Podvojné účetnictví je určeno pro malé i velké firmy, tj. od několika až po statisíce řádků v účetním deníku za rok. Vedení účetnictví libovolného počtu subjektů - podnikatelů ve zkráceném i plném rozsahu, ale i pro rozpočtových, neziskových organizací, OPS.
Základem je práce s účetním deníkem, v němž se promítnou všechny účetní operace za dané období.

Základní funkce programu: