Účtový rozvrh

Účetní osnova je nejdůležitější číselník. Obsahuje seznam účtů. Účet se skládá ze syntetické a analytické části. Syntetika i analytika je na až 3 znaky.

Číselník účtový rozvrh se otvírá přímo z hlavní obrazovky tlačítkem .

Účtový rozvrh je účetní osnova zákazníka, tj. firmy. Každý zákazník má svoji účetní osnovu. Osnova je v ročním režimu tzn. že je možné mít pro každý rok různou osnovu.

Po zavedení zákazníka je založena vzorová účetní osnova, kterou je nutné zkontrolovat a doplnit podle potřeb účtované firmy. Vzorová účetní osnova se načte podle Nastavení parametrů - výkazy.

K editace účetní osnovy se použijí Obrázková tlačítka nebo Klávesy pro ovládání

  • F6 – nový řádek
  • F5 – kopie řádku
  • F8 – mazání řádku
  • F4 - oprava řádku nebo klávesa Enter

Pro tisk Účtové osnovy v cizím jazyce se vyplní sloupce Název 2 nebo Název 3.

Pro překlad je možné použít tlačítka . Slovník pro tisk - nový

Tisk - Číselníky

  • Účtová osnova

  • Účtový rozvrh stručný

Podrobný filtr

Třídění sloupců v účtové osnově

Účetní osnova pracuje také v režimu inkrementálního vyhledávání. To znamená, že pokud je uživatel kurzorem v nějakém sloupci, třeba "název", tak se tabulka podle tohoto sloupce setřídí a uživatel může podle něj vyhledávat tak, že začne psát a program hned vyhledává. Po vstoupení do agendy "Osnova", je tato setříděná podle účtu a vyhledávání funguje jen podle prvního sloupce. Nahoře je nové tlačítko, kterým se to dá zapnout inkrementální vyhledávání i pro další sloupce. A zase vypnout.

Číselník Účetní rozvrh je v ročním režimu. To znamená, že pro každý rok je číselník samostatný. Na začátku roku je potřeba provést načtení loňských číselník. Viz. kapitola Načtení loňských číselníků.

Související témata

Obrázková tlačítka | Klávesy pro ovládání | Podrobný filtr | Slovník pro tisk - nový | Tisk číselníků | Položky účetní osnovy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 13.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou