Obrázková tlačítka

Ovládací prvek Obrázková tlačítka se vyskytuje ve všech agendách programu. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení řádků nebo pro listování po řádcích.

Jsou vždy umístěna ve spodní části obrazovky.

Pro snadnější orientaci obsahují tlačítka malou nápovědu. Tato nápověda se zobrazí pokud se nechá kurzor myši pár okamžiků na tlačítku.

1) Tlačítka pro posun po větách

  • na začátek, na první řádek v souboru

  • na předcházející řádek

  • na následující řádek

  • na poslední řádek v souboru, na konec

2) Vyhledávání

K vyhledání věty splňující určitou podmínku. Stejná funkce jako klávesa Hledej - F7.

3) Tisk

Pod tímto obrázkem je tiskové menu.

4) Vložení nové věty

Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (účetní deník, číselníky) Stejná funkce jako klávesa F6. V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Uložit .

To znamená, pokud doklad opravujeme, tak toto tlačítko má funkci Konec, Uložit.

5) Editace věty

Oprava vybraného řádku . Řádek je otevřen pro editaci. Stejná funkce jako klávesa F4.

V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny.

6) Zrušení nebo Obnovení věty

Tímto tlačítkem se aktuální řádek označí jako zrušený, program s ním nepracuje.Pokud je řádek již označená jako zrušená toto tlačítko ji znovu obnoví. Stejná funkce jako klávesa F8. Vlevo před zrušeným řádkem se objeví černý znak.

Lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Vymazání vět označených jako zrušené se provede

  • z agendy Služby – Servis přes tlačítko

Je třeba vybrat, ve které tabulce (souboru) se bude provádět mazání vět.

  • přímo z menu tabulka volbou : Mazat zrušené věty.

7) Uživatelské výpisy

Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program Uživatelské výpisy.

8) Řazení

Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v souboru (např. účetní deník, účetní osnova). V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána. Stejná funkce jako klávesa F3 Pořadí.

9) Konec

Tlačítko Konec uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost nebo i agendu. Stejná funkce jako klávesa F2.

- konec tiskového menu.

Tlačítko nebo - potvrzení.

Tlačítko provede ukončení bez výběru.

Tlačítka pro hromadný výběr řádků kapitola Hromadný výběr řádků.

Související témata

Ovládací prvky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 19.11.2021
Nahlásit potíže s kapitolou