Slovník pro tisk - nový

Nový slovník umožňuje:

  • používat pro tisky více jazyků

  • používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby

Byl zavedený číselník pro názvy a kódy jazyků. Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk - jazyky

Pořadí - pořadové číslo jazyka. Pořadové číslo 1 bude čeština

Název – jazyka

Kód – jazyka (použití pro filtr v číselníku Slovník)

Jazyk, který bude mít vyplněno pořadové číslo 1-99, se bude nabízet v možnostech pro tisk. Ostatní s pořadovým číslem vyšším než 99 se nabízet nebudou.

Nabídka jazyků pro tisk reportů.

Slovník pro tisk - nový

Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk nový

Do číselníku je možné si vyplnit cizojazyčné texty pro tisk. Ve slovníku v textu 1 jsou zařazeny výrazy, které jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do různých jazyků. Jestliže vyplníme výrazy ve slovníku v jiném cizím jazyce, je možné přes slovník tisknout výstupy v jakémkoli cizím jazyce.

Postup.

Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, nejprve si před tiskem zvolí jazyk. Do slovníku se automaticky zapíší texty, které byly v tisku použity.

T1 – text v češtině, z tiskového výstupu
T2 – text zvoleného jazyka
Lng – zkratka pro jazyk
Vloženo – datum, kdy byl text v češtině vložen
Přeloženo – datum, kdy byl text přeložen

Tlačítko - Podrobný filtr pro vyhledání.

Otevře se slovník a texty se přeloží do požadovaného jazyka. Nahoře je filtr, kde se odfiltruje požadovaný jazyk. F1 zobrazí uživatelem nadefinované jazyky (Slovník pro tisk - jazyky)

Je možné použít nápovědu pro překlad.

Tlačítko provede překlad pro všechna slova. Je nutné překlad zkontrolovat, zda se překlad povedl u všech výrazů. Když je v textu použita zkratka nebo proložené písmo, tak se překlad pravděpodobně nepovede.

Tlačítko provede překlad výrazu na pozici kurzoru.

Uživatel si vybere vyhovující překlad.

Tlačítko - postup pro překlad.

  • překládaný text - nahoře
  • překlad - dole

Související témata

Podrobný filtr

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 31.03.2021
Nahlásit potíže s kapitolou