Podrobný filtr

Rychlý filtr

V některých agendách se také pro podrobné vyhledávání používá filtr. Tento filtr může vyhledávat ve zvolených položkách (sloupcích) tabulky.

Naleznete ho v agendách: Účetní osnova, Počáteční zůstatky, Počáteční zůstatky salda, Adresy, Číselníky- Vzorové výkazy, Řady dokladů, DI, Code, Kontakty, Platební podmínky, Střediska, Zakázky, Země.........

Prohledávané sloupce

Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr sloupců, které filtr prohledává.

Kliknutím myši na ikonku lupy - - se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých položkách bude filtr vyhledávat. Výběr zůstane nastavený nastálo, nemusí se opravovat.

Vyhledávání

Uživatel uživatel zapisuje hledaný výraz do filtru -> program nabízí pouze věty, které tento výraz obsahují.

Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku lupy.

Příklad: Hledá se faktura, která má místo určení Nový Smíchov.

  • 1.Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává se přidá Místo určení.
  • 2.Do filtru se zapíše hledaný výraz Nový
  • 3.Filtr vyhledá všechny faktury, kde se vyskytne výraz Nový

- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty

- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta

Klepnutím na křížek - - vymaže filtr.

Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr. Den-Měsíc-Rok.

Velké množství položek v tabulce

Pokud filtr vyhledává v tabulce s velkým množstvím položek, může být vyhledávání poměrně pomalé.

Zrychlení se dá dosáhnout omezením počtu vyhledávaných sloupců (viz výše) nebo nastavením začátku vyhledávání, až po zmáčknutí klávesy Enter.

Parametr "Rychlé hledání průběžně při počtu vět v tabulce do ... quickfilter" (QUICKF_VET_DO) určuje, od jakého počtu vět se v tabulce vyhledává v rychlém filtru až o zmáčknutí klávesy Enter. Implicitní nastavení je 10 000 vět. Pokud chcete vyhledávání zrychlit nastavte parametr na nižší hodnotu.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr QUICKF_VET_DO

Při zapisování a vyhledávání je v případě vyhledávání v rychlém filtru až o zmáčknutí klávesy Enter podbarvení pole filtru i při zapisování stále žluté .

Filtr v číselnících

V číselnících se používá filtr pro výběr vět.

Tlačítka

- nastaví se filtr podle zadaných podmínek. vyberou se pouze věty podle zadaných podmínek.

- filtr se vypne.

- zruší se zadání podmínek a je možné zadat nové.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 08.06.2022
Nahlásit potíže s kapitolou