Načtení loňských číselníků

Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost - Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

Nastavte pracovní období na nový rok.

Na hlavní obrazovce zvolte Služby – Servis -> Načtení loňských číselníků.

V tabulce se vybere, které z číselníků se budou načítat.

Nejčastěji načítané číselníky:

Jsou zobrazeny pouze číselníky, které se používají samostatně v Podvojném účetnictví. Číselníky, které jsou sdílené z programu Company manager se načítají v programu MANW.

Načtení číselníků Rozvaha a Výsledovka se používá výjimečně. Pouze, jestliže si uživatel provedl nějaké drobné úpravy v definici a je potřeba ji načíst do dalšího roku.

Jinak se pro aktuální výkazy Rozvahy a Výsledovky používá Načtení vzorů z menu Služby-Servis.

Související témata

Služby - servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 23.11.2022
Nahlásit potíže s kapitolou