Tisk číselníků

Všechny číselníky, které program používá lze vytisknout.

Pod názvem tiskové sestavy se tiskne jméno zákazníka, vlevo jeho adresa. pokud je číselník na více stran např. účetní osnova, na začátku každé strany se tiskne její číslo.

Cizí měny – tiskne se číselník používaných měn a jejich kurzů. Tento číselník musí být vyplněný v programu Podvojné účetnictví.

Code – číselník obchodních případů a výnosy a náklady k jednotlivým code - obchodním případům.

Daňové informace – tiskne se číselník daňových informací. Tento číselník se používá pro doklady s DPH. Daňová informace se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisů DPH.

Kurzovní lístek – tiskne se číselník kurzů cizích měn. Číselník je společný pro všechny zákazníky programu.

Řady dokladů – vytiskne se číselník řady dokladů, kód a název

Slovník – číselník obsahuje slovník, do něhož jsou zařazeny výrazy, které jsou použity v tiskových výstupech. Lze doplnit o překlad.

Souvztažnosti – číselník nadefinovaných souvztažností

Střediska – tiskne se seznam středisek, pokud se používají

Účetní osnova – tiskne se úplná účetní osnova, včetně zadaných klíčů

Účtový rozvrh stručný – tiskne účetní osnovu ve třech sloupcích na formát A4.

Volba - vytiskne pouze účty z účetní osnovy, na které bylo účtováno nebo mají počáteční zůstatky.

Zakázky – tiskne se seznam zakázek

Země, státy – tiskne se číselník států

Související témata

Tiskové menu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 09.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou