Načtení zálohy

Tato činnost provádí obnovu dat ze zálohovaných dat na pevný disk do programu.

Obnova dat není možná, pokud někdo další v síti s programem pracuje.

Data se načítají jen z aktuálního zákazníka aktuálně nastaveného roku!

Služby - Servis -> Načtení zálohy

Hlavní obrazovka - Obnova

Tato činnost provádí obnovu dat ze zálohovaných dat na pevný disk do programu.

Sloupce ve formuláři Načtení dat:

 • Popis tabulky - popis souboru

 • Tabulka - jméno souboru

 • Agenda - jméno agendy

 • Ze dne - datum zálohy souboru

 • Velikost - velikost souboru v KB

 • Počet vět - počet vět v souboru zálohy

 • Aktuální počet vět - počet vět v souboru na disku

Pokud se počet vět v načítaného souboru liší od souboru na disku, je vyšší zvýrazněn světle zeleně. uživatel na první pohled vidí rozdílné soubory.

Odkud

Cesta:

Odkud načíst data - cesta - se zadá adresář, odkud mají být data načtena. Program si automaticky pamatuje cestu poslední zálohy.

Archiv:

Do řádku Archiv je možné zapsat cestu zkomprimovaného souboru typu ZIP nebo RAR.

Archiv, ze kterého se bude záloha načítat, je možné si vyhledat. Archiv je možné načíst také přetažením souboru do okna zálohy (Drag&Drop).

Například v průzkumníku se myší uchopí soubor a přetáhne se kamkoliv do okna zálohy.

Soubor ZIP se automaticky rozbalí do jednotlivých souborů. Je to obdobné jako použití volby - Načti seznam.

Načtení z FTP serveru: Potřebujete znát informace o FTP serveru, ke kterému se chcete připojit, abyste na něj mohli ukládat data a stahovat je, a také uživatelské jméno a heslo, kterými se budete identifikovat na serveru. Tyto informace se nastaví po volbě tlačítkem .

Tlačítko stáhne a vybalí uložená data -> ukáže seznam uložených tabulek k výběru.

Načti seznam

Volba zobrazí všechny soubory, které jsou k dispozici tj. ty, které jsme zálohovaly. Soubory jsou uložené v adresáři. Jméno adresáře je totožné se jménem organizace, pro kterou jsme data zálohovaly.

Výběr souborů

V levé polovině obrazovky se tyto soubory zobrazí a uživatel si vybere, které je potřeba načíst do programu.

Označí se soubor na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor odznačí.

Tlačítka k hromadnému výběru souborů.

Označí se všechny soubory (tabulky). V případě, že načítáme všechny soubory. Vybrané soubory jsou zvýrazněné.

Z nabízených agend se vybere ta, jejíž data se potřebujeme načíst, a hromadně se označí všechny soubory. Např. vydané faktury.

Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není označen žádný pro načítání do programu.

Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v KB.

- Po této volbě se zobrazí informace o souborech na disku

Tlačítko - uloží nadefinovaný výběr pro další načtení dat. Při příštím otevření agendy Načtení dat budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě Ulož seznam vybraných.

- po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor Tisk vytisknout (Ctrl+P)

- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.

Načtení dat

- Provede se načtení označených zálohovaných souborů na pevný disk.

Při kolizi souborů tj. existuje-li stejný soubor v záloze i na disku v programu je možnost zvolit tyto možnosti:

 • Přepsat konkrétní soubor na disku se přepíše souborem ze zálohy

 • Přepsat vše všechny vybrané soubory ze zálohy nahradí soubory na disku

 • Připojit konkrétní soubor ze zálohy se připojí k souboru na disku

 • Připojit vše všechny vybrané soubory ze zálohy se připojí k souborům na disku

 • Přeskočit soubor se nebude načítat

 • Storno volba Obnova se ukončí bez načítání souborů.

- Ukončení agendy.

Související témata

Záloha | Služby - servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.04.2021
Nahlásit potíže s kapitolou