QR kódy

QR kódy

S QR kódy se můžeme setkat čím dál častěji na mnoha místech (vizitky, faktury, cedule, reklamy atd.) Na následujících řádcích Vám ukážeme, jak je využít a usnadnit si práci v programech od Comsys Software. K použití QR kódů v našich programech není nutné žádné další speciální vybavení.

QR Faktura

Na fakturách se lze setkat se třemi variantami QR kódů.

• QR platba – obsahuje pouze údaje z zaplacení, jako je IBAN, částka, variabilní symbol, …

• QR faktura – obsahuje základní údaje z faktury, jako je IČO a DIČ obou stran, rekapitulace DPH atd.

• QR platba-F – kód sdružující platbu a fakturu dohromady V následujících podkapitolách budou rozebrány možnosti vytváření QR kódů při vystavování faktur a jejich využití při evidování přijatých faktur.

Přijaté faktury

Načtením QR kódu se do faktury vyplní Evidenční číslo dokladu, Variabilní symbol, data vystavení, splatnosti a DUZP, částka k úhradě (základ daně a daň) a IČO, DIČ toho, kdo fakturu vystavil atd.

V Podvojném účetnictví naleznete tlačítko vyvolávající formulář QR faktura v účetním deníku ve funkcích Zaúčtuj fakturu – souvztažnost, Zaúčtuj doklad - souvztažnost (je nutné mít předem založené souvztažnosti př. funkce Založ souvztažnost podle aktuálního dokladu), Kopíruj doklad- souvztažnost.

QR faktury můžete použít také při Hromadném zpracování dokumentů

Otevře se Vám formulář QR faktura- viz popis Načtení QR kódu (kód můžete naskenovat , přetáhnout z e-mailu do formuláře nebo načíst z uloženého souboru/obrázku ).

Načtení QR kódu ze skenu Tačítko spustí formulář pro načítání QR faktur a rovnou zahájí proces skenování s výběrem skeneru.

Po dokončení skenování se program pokusí vyhledat a přečíst QR kód. V případě úspěchu se rovnou objeví načtená QR faktura a kliknutím na tlačítko [Ok – založit fak.] dojde k jejímu založení.

Výhodou tohoto postupu je, že k založené faktuře bude rovnou připojen sken ve formátu PDF, který lze kdykoliv otevřít ze záložky [Foto+dokumenty].

Načtení QR kódu ze skenu může někdy selhat. Důvodem může být např. nekvalitně vytištěná faktura nebo nekvalitní skener. Pak je asi nejjednodušší možností otevřít si naskenovaný soubor kliknutém na tlačítko [Zobrazit sken].

V otevřeném PDF si pak přibližte oblast s QR kódem a proveďte snímek obrazovky např. pomocí aplikace Výstřižky, která je součástí Windows. Následně načtěte tento snímek ze schránky – viz následující kapitola.

Načtení ze schránky Načtením ze schránky je myšleno načítání ze schránky systému Windows (ctrl+c, ctrl+v). Ze schránky lze načíst buďto textový obsah QR kódu, pokud ho máte k dispozici nebo obrázek (JPG, JPEG, BMP, PNG, PDF). Například, pokud Vám přijde faktura od nás:

Poté, co je QR kód ve schránce uložený, stačí kniknou na tlačítko a dojde k načtení kódu.

Není bezpodmínečně nutné, aby v načítaném obrázku byl pouze samotný QR kód. Algoritmus si často poradí i se situací, kdy je ve schránce snímek celé faktury nebo dokonce celé obrazovky počítače.

Pravděpodobně tak zafunguje i způsob, kdy si otevřete QR fakturu tak, aby byl QR kód dostatečně viditelný a provedete snímek celé obrazovky pomocí klávesy PrintScreen. Ta ho rovnou uloží do schránky a pak jen stačí opět použít tlačítko .

Načtení ze souboru Kliknutí na tlačítko lze načíst textový soubor obsahující QR kód nebo obrázek (JPG, JPEG, BMP, PNG, PDF) s QR kódem. Opět není obvykle nutné, aby osahoval pouze samotný QR kód, ale stačí i obrázek celé QR faktury.

Poznámka: Při načítání PDF souborů jsou QR kódy vyhledávány jen mezi bitmapovými obrázky, které jsou v něm vložené. Spíš výjimečně se může QR kód v PDF vyskytovat jako vektorová grafika. Ten přečíst nelze a je nutné vytvořit snímek obrazovky, který již půjde standardně načíst – viz přechozí kapitoly. Vektorový QR kód se pozná tak, že při zvětšování PDF (zoomování) neztrácí kvalitu a jednotlivé body kódu jsou neustále dokonale ostré.

Drag&drop Do formuláře pro načítání QR faktur lze také obrázky nebo textový obsah QR kódu jednoduše přetáhnout. Přetahovaný obsah stačí pustit kdekoliv ve volném místě formuláře (ne nad textovými políčky). Přetáhnout lze text z libovolného místa, obrázek z průzkumníku Windows nebo obrázek z přílohy Outlooku.

Načtení faktury z e-mailu poslaného z JUW nebo MANW Pokud obdržíte e-mail s fakturou vytvořený v JUW nebo MANW, bude pravděpodobně obsahovat QR kód přímo v těle zprávy a také obrázek s QR kódem v příloze. Nejjednodušší cesty k načtení takovéto faktury do agendy přijatých faktur jsou:

  1. Pokud používáte Outlook, tak stačí myší přetáhnout obrázek s QR kódem v příloze do okna pro načítání QR faktur.

  1. V opačném případě je nejjednodušší označit text QR kódu a ve formuláři pro načítání QR faktur použít tlačítko .

Př. vyplněného formuláře QR faktury:

Tlačítkem vložíte načtená data do rozpisu zaúčtování faktury.

Pak použijte tlačítko .


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 06.05.2021
Nahlásit potíže s kapitolou