Export dokumentů do elektronických formátů

V nové verzi lze mimo jiné exportovat do souborů DOCX a XLSX bez potřeby Wordu a Excelu.

Export s absolutním formátováním znamená, že ve výsledném souboru je každá část sestavy generována jako samostatné textové pole. Výsledek přesněji odpovídá vzhledu sestavy v programu, ale špatně se upravuje.

Export s plovoucím formátováním naopak vytváří opravdu editovatelný text, ale výsledek nemusí přesně odpovídat vzhledu sestavy.

Tiskový dialog:

Export do určeného typu souboru tlačítkem [Soubor]

Export do souboru různých formátů lze po výběru typu sestavy provést klepnutím na tlačítko a následně zadáním jména souboru včetně přípony, která určí typ souboru.

Soupis typů souborů a přípon je uveden v příloze č. 1

Nastavení parametrů – preferovaný formát pro export rychlým tlačítkem.

V nastavení parametrů lze určit formát a způsob, jak bude vytvořen export po klepnutí

Poznámka: Parametry jsou zařazeny do sady „C“, vztahují se tedy ke stanici, na které uživatel pracuje.

Po klepnutí na tlačítko nabídne program příslušné možnosti.

Stejného nastavení může uživatel dosáhnut snadno přímo v tiskovém dialogu klepnutím PRAVÉHO tlačítka myši na jedno z tlačítek:

Tlačítko -

Typ exportu do HTML (webový formát)

HTML – pevný formát
HTMLPLAIN – plovoucí formát HTML
MHT - HTML dokument s obrázky

Tlačítko -

Typ exportu do MS excelu

XLS – standardní - MS Excel musí být nainstalovaný
XLSPLAIN – plovoucí formát XLS - MS Excel musí být nainstalovaný
NATIVE_FXLSX – formát XLSX – MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
NATIVE_PFXLSX – plovoucí formát XLS - MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
ODS Open Offi ce – formát pevnými pozicemi
FODS Open Offi ce –formát s plovoucími pozicemi
PFODS -

Tlačítko -

Typ exportu do MS Wordu

DOC – standardní formát s pevnými pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
FDOC - s plovoucími pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný
NATIVE_DOCX – DOCX s pevnými pozicemi – MS Word nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
NATIVE_FDOCX – DOCX s plovoucími pozicemi - MS Word nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný.
ODT Open Offi ce - formát s pevnými pozicemi
FODT Open Offi ce -formát s plovoucími pozicemi
RTF - formát s pevnými pozicemi
F RTF - formát s plovoucími pozicemi (Open Office nebo PC Suite)

Příloha 1: formáty exportovaných dokumentů

Typ dokumentu Zadaná přípona Poznámky
Excel document XLS Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000 nebo novější)
Excel document - plain layout XLSPLAIN Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000 nebo novější)
Excel document - plain layout, native

NATIVE_PFXLSX

MS Excel nemusí být instalován Plovoucí formátování

Excel document, native NATIVE_FXLSX

MS Excel nemusí být instalován.

HTML document HTML Absolutní formátování
HTML document - plain layout HTMLPLAIN Interně využívá CSS styly

Plovoucí formátování

HTML document with included graphics MHT Html s vloženými obrázky
Obrázky TIFF, BMP, GIF, JPEG, PNG
OpenOffice Calc spreadsheet PFODS Formát Open Office / Libra Office (open source)

Plovoucí formátování

OpenOffice Calc spreadsheet ODS Absolutní formátování
OpenOffice Calc spreadsheet with flow layout FODS Plovoucí formátování
OpenOffice Writer document ODT Absolutní formátování
OpenOffice Writer document FODT Plovoucí formátování PDF document PDF
Absolutní formátování PDF document DOC2PDF

Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být instalován MS Word 2000 nebo novější

Absolutní formátování

PDF document

FDOC2PDF

Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být instalován MS Word 2000 nebo novější

Plovoucí formát

Plain text document

PLAIN

Prostý TXT soubor

RTF document with absolute layout

RTF

“RTF” a “FRTF” nevyžadují instalaci žádných doplňků a mohou být otevřeny například v MS Word.

Absolutní formátování

RTF document with flow layout FRTF Plovoucí formátování

“FRTF” dokument může být otevřen za jistých omezení také v Open Office (http://www.openoffice.org) a PC Suite (http://www.software602.com/products/pcs).

Open Office nepodporuje grafiku v RTF, takž čáry, obdélníky a obrázky nebudou zobrazeny.

PC Suite nezobrazuje korektně čáry a obdélníky, obrázky však zobrazí správně.

Word document with absolute layout

DOC

Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo novější

Absolutní formátování

Word document with absolute layout, native

NATIVE_DOCX

MS Word nemusí být instalován

Absolutní formátování

Word document with flow layout

FDOC

Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo novější

Plovoucí formátování

Word document with flow layout, native

NATIVE_FDOCX

MS Word nemusí být instalován

Plovoucí formátování

XPS document

XPS


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 27.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou