Code

Číselníky je možné spustit jednak přímo z hlavní obrazovky, z horního menu Číselníky

nebo přes Služby - servis tlačítko

Code

Číselník Code slouží pro další členění, obdobný číselník jako zakázky. Pro přehledy a filtry v Podvojném účetnictví. Položka Code na dokladech se vyplňuje podle nabídnutého číselníku (klávesa F1). Je povoleno zapsat pouze code, které je v číselníku.

Číselník code můžeme použít např. pro obchodní případy.

  • code - 12 znaků, textová položka (př. registrační značka vozu nebo jiná položka podle které chceme ve filtrech a v tiscích rozdělovat)

  • název - popis

  • kontrakt - datum

  • středisko - F1 číselník středisek, když je přiřazeno středisko, potom se při zadání code v účetním deníku středisko automaticky vyplní

  • zakázka - F1 číselník zakázek, když je přiřazena zakázka, potom se při zadání code v účetním deníku zakázka automaticky vyplní

  • Název code lze napsat i v cizím jazyce

Kompletní členění v účetním deníku podle Code = obchodní případy. Obdobné členění jako na zakázky. Do účetního deníku lze pro každý řádek zapsat code.

  • Možno členit počáteční zůstatky účtů a nevyrovnané položky saldokonta na CODE podobně jako na střediska a zakázky

  • Možnost filtrovat CODE v účetním deníku

  • Možno zpracovat a tisknout výkazy pro jedno CODE nebo postupně pro vybraná CODE: Stav účtů, Předvaha, Rozvaha, Výsledovka, Náklady a výnosy podle účtů, Hlavní kniha, Saldokonto, Náklady a výnosy podle code za měsíc nebo od začátku roku ap.

Tlačítko - Podrobný filtr pro vyhledání.

Tisk číselníku Code - .

Číselník Code je v ročním režimu. To znamená, že pro každý rok je číselník samostatný. Na začátku roku je potřeba provést načtení loňských číselník. Viz. kapitola Načtení loňských číselníků.

Číselník Code může být použit z programu Company manager, pokud firma tento program také používá. Toto se nastavuje v Základní parametry zákazníka, Nastavení základních parametrů.

Související témata

Tabulka | Podrobný filtr | Tisk číselníků | Načtení loňských číselníků

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.03.2020
Nahlásit potíže s kapitolou