Rozúčtování dokladů

Na hlavní obrazovce zvolte Účetní deník-> Tisk -> Rozúčtování dokladu, Pokladní doklad

Tiskne se rozúčtovaný doklad, částky, účty MD a DAL (košilka). Např. pokladní doklady.

Výběr dokladu – podle řady dokladu a čísla. Chceme-li tisknout více rozúčtovaných dokladů, vyplníme čísla dokladů od – do.

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí doklady, ze kterých můžeme vybrat vhodné pro tisk.

Volitelné položky jednotlivým řádkům

Při tisku rozúčtování dokladu z účetního deníku má uživatel možnost u tisků 1., 4. a 11. tlačítkem zvolit sloupce, které se budou tisknout do dokladu.

Ve sloupci zobrazené sloupce se vybere, které položky se budou tisknout v rozúčtování dokladu. Volitelné jsou položky z účetního deníku.

Vybrané volitelné sloupce

Tisk rozúčtování dokladu

Den - v rozúčtování dokladu se tiskne i den dokladu. U některých dokladů (banka) může mít každý řádek dokladu jiné datum, potom se toto datum bude tisknout do sloupce Den.

Volitelné položky k jednotlivým dokladům:

- do rozúčtování dokladu se tiskne datum a čas tisku

- zůstatky, v číselníku Řady dokladů musí být vyplněn účet na kterém se vyhodnocuje zůstatek . Např. řada pro pokladnu a pro banku. Zůstatky na dokladu budou správně vyhodnoceny v případě, že se daný účet vyskytuje pouze v jedné řadě dokladů.

Zůstatky v cizí měně. Pokud se jedná o tisk např. běžný účet v cizí měně. Musí být v účtu, kde se vyhodnocuje zůstatek vyplněná položka měna a počáteční zůstatek v cizí měně.

- tiskne se součet za doklad na straně MD i Dal

- pod doklad se tiskne položka Poznámka z účetního deníku

– každý doklad bude na samostatné stránce.

Typ reportu

- tiskne se hromadné rozúčtování vybraných dokladů v tabulce, se sloupci - částka v Kč a v cizí měně, faktura.

- tiskne se hromadné rozúčtování vybraných v tabulce, se sloupci - částky v Kč i v cizí měně, středisko, code, zakázka, faktura, částky v Kč i v cizí měně.

- tiskne se rozúčtování se součty podle zakázek

- tisk dokladu na šířku s volitelnými sloupci (Tlačítko )

- pro pokladní doklad

Související témata

Tiskové menu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 23.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou