Náklady a výnosy/ obraty

Skupina tisků Náklady a výnosy/ obraty prochází účetní deníky za více let.

Tisky nákladů a výnosů/ obratů mohou být členěny až na 3 úrovně.

1 úroveň

Jednoduchá sestava: náklady, výnosy a zisk

Vybere se pouze členění:

Členění může být na : zakázky, střediska, code, organizace, účet, období, den, doklad, den – doklad tj. za jeden den vypsané doklady, rok – doklad tj. za rok vypsané doklady

Např. členění zakázka

Členění středisko:

Členění období:

2 úrovně

Složitější sestava. V rámci 1. úrovně je členění podle 2. úrovně. Za 1. úroveň je vždy součet.

V rámci zakázky je třídění na střediska.

3 úrovně

Složitější sestava. v rámci 1. úrovně je členění podle 2. úrovně a ještě podle 3. úrovně. Za 1. a 2. úroveň je vždy součet.

V rámci zakázky je členění na střediska a každé středisko je členěno na období (tj. měsíc).

Volba pro pořadí tisku

Pořadí – lze navolit pořadí, podle kterého budou sestavy tištěny.

- vybere se období pro tisk

Je možné zadávat období i do minulosti. Pro celý podnik a vnitropodnikové účtování se zadají skupiny účtů 5 a 6. Pro vnitropodnikové účtování je možné zadat také skupiny účtů 8, 9 pro vnitropodnikové tisky Nákladů a výnosů.

Jestliže nejsou vyplněny skupiny účtů, program hlásí - Není co tisknout.

Filtr - Typ účtů umožní zahrnout do tiskových sestav jen určité účty. F1 zobrazí číselník Typy účtů

Od data do dat umožňuje vybrat si již ukončené zakázky.

Graf

Tlačítko

Tisk může být zobrazen pomoci grafu.

Př.

Klávesa P uloží tisk grafu do clipboardu. Klávesa Ctrl+V umožní tisk např. do Microsoft Word.

Tlačítko - Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Příklady

1) Předpisy a platby silniční daně – za posledních 5 let, rozdělené po letech a textu

  • je nutné znát číslo účtu MD/Dal, kde je to, co hledáme, zaúčtováno

Nastavení:

Tisk:

2) Porovnání zisku za posledních 10 let – rozděleno po letech

Nastavení:

Graf:

Tisk:

3) Porovnání výdajů za pohonné hmoty během posledních 4 let- rozdělené po střediscích a letech

  • je nutné znát číslo účtu MD/Dal, kde je to, co hledáme, zaúčtováno

Nastavení:

Tisk:

Související témata

Typy účtů | Tiskové menu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 14.11.2022
Nahlásit potíže s kapitolou