Tiskové menu - Zakázky

Tiskové menu - tlačítko .

 • Info o zboží - informace o konkrétním zboží. Na kterých skladech se nachází, kolik je rezervováno, kolik je volného a a kterých zakázkách je toto zboží naskladněné.

 • Foto k aktuální výdejce nebo příjemce - uživatel musí být na záložce Výdej na zakázku nebo Příjem na zakázku. Tento tisk tiskne foto k aktuálnímu dokladu, pokud existuje. Stejný tisk se tiskne, jestliže se na zmíněných záložkách použije tlačítko - tisk k aktuální příjemce nebo výdejce.

 • Odprodej nevráceného zboží ze zakázky - Odprodej zapůjčeného bednění z konkrétní zakázky.

 • Podklad pro výdej - podklad pro výdej na zakázku. Množství plánovaného materiálu na zakázce a stav materiálu na všech skladech.

 • Pronájem na zakázku od - do - tiskne se evidenční tisk zakázky. Výše pronájmu za zvolené časové období. Tiskne se pro 1 zakázku.

Pronájem na zakázku od - do HROMADNÝ TISK - tiskne se obdobně, ale pro vybrané zakázky.

- Datum "od" pro tisk pronájmu se určuje od poslední fakturace zakázky.

 • Přehled pohybu na materiálu na zakázce - tisknou se výdeje na zakázku a příjmy ze zakázky. Pohyb materiálu, po dokladech.

 • Přehled zakázek - Přehled zakázek za zvolené období.

 • Seznam dokladů na zakázku - seznam vystavených dokladů na konkrétní zakázku. Doklady :Výdej na zakázku a Příjem na zakázku. 2 různé tisky .

 • Spotřební materiál na nabídkách k aktuální zakázce -

 • Stav materiálu na vybraných zakázkách -

 • Stav materiálu v systému včetně ceny - celkový stav materiálu na skladech a zakázkách. Tiskne se vybraný materiál.

 • Stav na skladech a zakázkách - stav materiálu na vybraných skladech a zakázkách.

 • Stav skladů k zakázce - stav materiálu na skladech k vybrané zakázce.

 • Výdej na zakázku a zpět -

Využitelnost

využití materiálu v čase

Zakázka - materiál na zakázce ke dni

Zakázka - sjednané množství

Zapůjčeno a vráceno

Zapůjčeno na zakázku - stav zakázky

Změna stavu skladu - zakázky od - do Zpětný pronájem na zakázku


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 22.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou