Výběr zákazníka

Výběr zákazníka (firmy), s jehož daty se bude pracovat se provede přes tlačítko v levém dolním rohu hlavní obrazovky.

Tato činnost zobrazí seznam všech dosud nadefinovaných zákazníků, tj. seznam firem, které byly založeny v číselníku Zákazníci programu. Vybere se požadovaná firma a potvrdí se výběr tlačítkem OK.

Na hlavní obrazovce je potom zobrazeno jméno zákazníka (firmy), který je aktuální, pro kterého se zpracovávají data


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 05.08.2020
Nahlásit potíže s kapitolou