Karta zakázky

Každá zakázka má hlavičku a rozpis. V hlavičce se po založení zakázky vyplní některé položky. Rozpis zakázky se vyplňuje na záložce Rozpis zakázky.

Položky zakázky

 • Číslo zakázky – číslo zakázky se čísluje automaticky. Číslo zakázky je na 9 znaků.
  2 znaky – předpona podle číselníku řady dokladů. Pokud existuje v číselníku dokladů více řad pro zakázky, program nabídne výběr. Např. Z1
  2 znaky – poslední číslice roku. Např. 20
  5 znaků pořadové číslo v řadě zakázek za lomítkem. Např. 00003

Číslo zakázky Z120/00003

 • Název zakázky – popis zakázky, číslo dodacího listu apod.

 • Sazba - nevyužívá se.

 • Datum – datum založení zakázky. Zapisuje se automaticky aktuální datum. Je možné ho přepsat.

 • Vystavil – zapisuje automaticky kód uživatele, který se přihlásil do programu.

 • Daeler - v číselníku pracovníku je označeno, zda je tento pracovník dealer. Klávesa F1 nabídne pouze dealery.

 • Měna – Kč nebo cizí měna = EUR. Klávesa F1 nabídne číselník Měny. Kód měny musí být v číselníku zapsaný.

 • Kurz – automaticky se nabídne kurz, který je zapsaný v číselníku Kurzovní lístek.

 • Manipulace - manipulační poplatek v %. Tiskne se do nabídky. Manipulační poplatek v Kč se vypočte z celkové pořizovací ceny materiálu na nabídce.

 • Ukončení – datum ukončení zakázky. Zakázka se považuje za ukončenou, pokud se vyplní datum ukončení. Po vyplnění data ukončení se zakázka přesune do ukončených zakázek. Aby bylo možné vyplnit datum ukončení nemůže zakázka mít stav materiálu.

Filtr na zakázky v Seznamu:
Aktuální – zobrazí se pouze neukončené zakázky.
Ukončené – zobrazí se pouze ukončené zakázky. Jsou podbarveny žlutou barvou.
Vše – ukončené i neukončené.

 • Adresa – klávesa F1 nabídne adresář. Po potvrzení výběru se doplní položky: Organizace, Firma, jméno, oddělení, ulice, město, PSČ, DIČ, IČO stát pokud jsou v adresáři vyplněné.

 • Místo určení – je-li v adrese zapsáno více míst určení, program nabídne výběr.

 • Podepsal – využito pouze při nastavených právech přístupu. Parametr: Nabídky/Zakázky podepisují (1 řádek = 1 jméno).

 • Hmotnost – vypočte se celková hmotnost zakázky podle materiálu v rozpisu. Hmotnost jednotková je uvedená v ceníkové kartě.

 • Plocha – vypočte se celková plocha materiálu (bednění), podle rozpisu zakázky. Jednotková plocha materiálu je zadaná v ceníkové kartě.

 • Nabídka – automaticky se zapíše číslo nabídky, jestliže byla zakázka vytvořena z nabídky

 • Poznámka – libovolná poznámka k zakázce

Holerit - položka na 20 znaků, tiskne se do vybraných dokladů, které se vztahují k této zakázce.p

Ceny na kartě zakázky

Zahraniční pořizovací cena - z ceníkové karty
Nájemné Kč/měs. - nájemné na měsíc vypočtené z pořizovací ceny a sazby v %.
Nájemné Kč/den - nájemné za 1 den

Rezervace:
Rezervace sklad - automaticky se zapíše číslo skladu a datum při rezervaci zakázky.
Platí do- do kdy platí rezervace zakázky.

Fakturace:
Když je zakázka fakturována, zapíše se číslo faktury a datum, do kdy je zakázka fakturována.

Požadovaný materiál se na zakázku zapisuje v rozpisu zakázky - kalkulace ceny pronájmu.
Viz. kapitola Rozpis zakázky.

V dolní části karty je zobrazen rozpis zakázky.

Rychlý tisk

- toto tlačítko se využívá pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. Tisk Zakázky - materiál na zakázku.

Fakturuj

Tlačítko pro fakturaci zakázky. Viz. kapitola Fakturace zakázky.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 16.12.2020
Nahlásit potíže s kapitolou