Stav materiálu k nabídce

Tlačítko

Zobrazí se k aktuální nabídce (na které je kurzor) stav materiálu na jednotlivých skladech i zakázkách a nabídkách.
Stav - kde se materiál nachází a jeho množství. Zobrazeny sklady.
Množství - plánované množství materiálu na konkrétních nabídkách a zakázkách.
Rezervace - množství, které je zarezervováno, tedy není volné. Sklad - číslo skladu, ve kterém byla provedena rezervace.
Poptávka - množství, které je potřeba a zatím není k dispozici.
Volné - množství, které je volné ve skladu. Je na skladu a není rezervované.
Rez_dodata - datum, do kdy rezervováno.

- uživateli umožňuje na konkrétním dokladu provést rezervaci materiálu. Rezervuje se pouze konkrétní značka materiálu, kterou uživatel vybral.. Před rezervací se vybere sklad, na kterém se materiál k dispozici. O rezervaci je na obrazovku vypsán protokol, je možné ho vytisknout. Platnost rezervace se zapíše do sloupce rez_dodata.

- je umožněno zrušit rezervaci na aktuální doklad. Nabídku nebo zakázku.

- je umožněna změna rezervace jednoho materiálu.

- Zruší se všechny rezervace, které mají datum platí do: < než zvolené datum.

- tato tlačítka se využívají pro rychlý tisk. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout.

- informace o materiálu z nabídky. Stav - na skladech.
Množství - na zakázkách a nabídkách.

- rekapitulace materiálu z nabídky.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 26.04.2017
Nahlásit potíže s kapitolou