Evidenční karty

  • Evidence vybraných kusů materiálu včetně pořízení, ceny, pohybů a vyřazení.

  • Evidence probíhá podle evidenčních čísel.

Na evidenční karty materiálů se dá dostat několika způsoby.

  1. Na horní liště zvolte Číselníky -> Evidenční čísla materiálů
  2. tlačítko Evidenční karty přímo na hlavní obrazovce programu:

Pokud chcete evidovat jednotlivé kusy daného zboží, pak musíte v ceníku zašrtnout pole "Výr.čísla". U všech kusů daného zboží pak musí být evidenční číslo. Pokud se pak na zakázce vybere značka materiálu, u které se evidují jednotlivé kusy, musí se k zakázce přiřadit jednotlivá evidenční čísla daného materiálu.

Na Evidenční kartě materiálu se vybere ZN materiálu (nabídka na F1) a vyplní se evidenční číslo. Na kartě pak můžete evidovat další údaje př. datum poslední revize atp. a naleznete na ní, na jaké zakázce se právě daný kus nachází.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 05.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou