Menu Nabídky

V lištovém menu Nabídky jsou umožněny některé činnosti. Menu nabídky zobrazíte také tlačítkem na kartě nabídky.

Vytvořit zakázku - z aktuální nabídky je do agendy Zakázky založena nová Zakázka. Čísluje se automaticky podle řady dokladů. Pokud má odběratel nezaplacené faktury po splatnosti, zeptá se program, zda skutečně chcete zakázku vytvořit.

Program umožní přejít automaticky na novou zakázku.

Do rozpisu nové zakázky se zapíše pouze pronájem - zápůjčka. Nezapíše se do ní prodej ani vedlejší náklady.

Do zakázky se zapíše číslo nabídky, ze které vznikla.
Do nabídky se zapíše číslo nové zakázky.

Přiřadit k existující zakázce

Přejít na připojenou zakázku

Kopírovat nabídku

Rezervace materiálu k nabídce - materiál z rozpisu nabídky se zarezervuje.
1.Nejprve se vybere sklad, na které se materiál nachází a je možné ho rezervovat.
2.Vyplní se datum - Rezervace platí do.
3.Označí se materiál, který je potřeba rezervovat.
4.Na kartě nabídky je označen sklad, ve kterém byla provedena rezervace a datum do kdy rezervace platí.

Storno rezervace nabídky - Stornování příznaku TISKNUTO, pokud byl doklad již vytisknut. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu.

Storno tisknuto - nabídky, která byla vytištěna je označena na kartě


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 06.10.2020
Nahlásit potíže s kapitolou