Zaúčtování do účetnictví

Zaúčtování dokladů z programu COMPANY MANAGER do účetního deníku programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ se provádí pomocí činnosti Zaúčtuj z menu Účetní. Toto menu je přístupné ze všech agend programu, ze kterých se provádí zaúčtování. Jsou to vydané a přijaté faktury, pokladna, banka a sklad.

Všechny činnosti spojené se zaúčtováním obsahuje menu Účetní.

Práci s menu Účetní lze omezit nastavením práv přístupu, tak, aby činnosti spojené se zaúčtováním prováděl pouze oprávněný uživatel. Viz. Práva přístupu - Agenda - ZAUCTO.

Je možné zaúčtovat:

Pro zaúčtování dokladů z programu COMPANY MANAGER do programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, je potřeba provést následující činnosti.

  • Nastavení cesty k souborům programu Podvojného účetnictví.

  • Vyplnění číselníku souvztažností pro jednotlivé řady dokladů.

  • Vyplnění souvztažnosti na každém dokladu.

Nastavení cesty k souborům Podvojného účetnictví

Parametr: Služby - servis - číselníky Nastavení parametrů Cesta k datům Podvojného účetnictví

Vyplní se úplná cesta na disk do adresáře, ve kterém jsou uložena data zákazníka v Podvojném účetnictví. např. C:\podvoj.25\priklad

Tato cesta musí být vyplněna v případě, že se používá činnost Zaúčtuj v jednotlivých agendách (vydané faktury, přijaté faktury, pokladna, banka, příjem, výdej) programu Company manager. Cestu se nevyplňuje pokud se zaúčtovává na jiný disk, případně Flash disk, odesílají se data e-mailem.

Vyplnění číselníku souvztažností

Pro jednotlivé řady dokladů, které musí být shodné s programem Podvojné účetnictví se vyplní souvztažnosti v číselníku Souvztažností. Souvztažnosti se vyplní pro řady dokladů, které se budou zaúčtovávat. Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladní doklady - příjmové a výdejové, Bankovní výpisy a Příjemky a Výdejky pro všechny sklady. Služby, servis Číselníky Souvztažnosti, Řady dokladů

Viz. kapitola Řady dokladů, Souvztažnosti.

Vyplnění položky souvztažnost na dokladu

Na každém dokladu, který budeme zaúčtovávat do účetnictví je nutné vyplnit položku souvztažnost nebo vztah. Tím se automaticky doklad okontuje, tj. jsou do něj zapsány syntetické a analytické účty na straně Má dáti a Dal i pro jednotlivé sazby DPH a případně zálohu. Jak bude doklad zaúčtován se zobrazí volbou z menu Účetní Zobraz doklad jako účetní deník.

Zaokrouhlení faktury se zaúčtuje na účty, které jsou vyplněny v nastavení parametrů.

Zaokrouhlení faktury - zisk syntetika - 648
Zaokrouhlení faktury - zisk analytika
Zaokrouhlení faktury - ztráta syntetika - 548
Zaokrouhlení faktury - zisk analytika

Program nepovolí zapsat jiné číslo souvztažnosti, než které je zapsané v číselníku souvztažností pro danou řadu dokladů. Klávesa F1 na položce souvztažnost zobrazí souvztažnosti pouze pro danou řadu dokladů.

Související parametry:
Povinná souvztažnost pro vydané faktury - Ano. Ve vydané faktuře musí být vyplněná souvztažnost, jinak nelze doklad uložit.
Povinná souvztažnost pro sklad - Ano. Ve skladových dokladech, tj příjemkách a výdejkách musí být zapsaná souvztažnost.

Související témata

Řady dokladů | Souvztažnosti | Nastavení parametrů | Práva přístupu | Zaúčtování vydaných faktur | Zobraz doklad jako účetní deník | Zaúčtování přijatých faktur | Zaúčtování pokladny | Zaúčtování banky | Zaúčtování skladu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou