Nastavení parametrů

V nastavení parametrů jsou uvedeny všechny parametry, které může program využít. Základní jsou pro přehlednost vybrány do volby Základní parametry firmy.

Nastavení parametrů je možné otevřít odkudkoliv z programu klávesami ALT+F1.

Položky číselníku parametrů

  • Název - název parametru
  • Klíč - název položky v tabulce
  • Typ - typ položky
  • Sada -
  • Implicitní - je přednastavená hodnota parametru v programu
  • Aktuální hodnota - nastavená hodnota parametru, tj. kterou má uživatel možnost změnit

Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého zákazníka odlišně. Především je možné, pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty.

Pokud je ve sloupci sada M je parametr pro program Company manager pro Dos.

Postup při nastavování parametrů

Agenda – z povolených agend vybereme tu, ve které chceme hledat nebo zadat parametr. Pokud je agenda vyplněná, zobrazí se parametry, které se týkají pouze této agendy. Tabulka parametrů je potom přehlednější.

Hledej – toto pole slouží k výběru konkrétního parametru. Pokud známe název parametru nebo stačí část názvu, zadá se slovo nebo pouze jeho část a po přepnutí do tabulky se vyhledají jenom parametry, které toto slovo nebo jeho část obsahují. Ze zobrazených je potom možné vybrat požadovaný parametr.

Kurzor se nastaví na požadovaný parametr.

Tlačítko na vybraném parametru umožní tento parametr změnit tj. nastavit novou hodnotu. Pokud na vybraném parametru stiskneme klávesu Enter, je umožněna také editace nebo nastavení parametru.

Tlačítko vrátí do parametru implicitní hodnotu. Některé hodnoty jsou programem implicitně definované nebo mají implicitní hodnotu prázdnou.

Tlačítko ukončení nastavení parametrů. Nebo lze ukončit okno nebo klávesou ESC.

- Informace

Různé možnosti nastavení parametrů - nastavení hodnot parametru:

Zapíše se hodnota parametru

Nastavení hodnoty parametru ANO/NE

Seznam oddělený čárkami

Např. parametr - Typy kontaktů pro adresy.
Zapíše se seznam hodnot oddělených čárkou. Uložení parametru klávesa Ctrl+W

Jeden řádek = jedna podmínka

Např. parametr - Způsob doručení.
Vytvoří se číselník. Tzn. Jeden řádek = jedna volba.
Uložení parametru klávesa Ctrl+W

Zapíše se text

Např. parametr - Upomínky: věc do nadpisu.

Vyhledání cesty na disku

Např. parametr - Cesta k datům Podvojného účetnictví.

Počet parametrů se mění s každou novou verzí.

Související témata

Parametry pro nastavení zákazníka | Parametry pro agendu Banka | Parametry pro agendu Celnice | Parametry pro agendu Nabídky | Parametry pro agendu Objednávky | Parametry pro agendu Podvojné účetnictví | Parametry pro Úhrady | Parametry pro agendu Pokladna | Parametry pro agendu Přijaté faktury | Parametry pro agendu Příkazy k úhradě | Parametry pro agendu Rezervace | Parametry pro agendu Sklad | Parametry pro agendu Zakázky | Základní parametry firmy | Zavedení firmy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 18.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou