Základní parametry firmy

V základních parametrech firmy stačí mít vyplněné IČO a ostatní aktuální údaje se vyplní z vybraného registru (př. Rejstříku ekonomických subjektů ČR nebo Obchodního rejstříku).

 • Adresa - adresa firmy, která se tiskne do hlavičky tiskových výstupů
 • Firma - adresa firmy, která se tiskne na fakturu
 • Místo 1,2 - dva řádky místa určení firmy, tiskne se na fakturu
 • IČO, DIČ - identifikační číslo
 • Telefon, Fax, Email - spojení na firmu
 • E-mail vyplněná e-mailová adresa se použije jako odesílací adresa pro odesílání dokumentů z programu e-mailem. Také se tiskne do faktury, pokud je vybrán typ faktury, ve kterém je e-mail uveden. Je-li e-mailová adresa vyplněna v číselníku Pracovníků (u uživatele, který je přihlášen do programu), má přednost. Jestliže není v číselníku pracovníků vyplněna ale je v seznamu uživatelů v Právech přístupu, má přednost tato.
 • Provozovna - používá se pro tisk na faktuře, zakázce..

V nastavení parametrů - parametr určí zda se bude do vydané faktury tisknout text - Sídlo nebo Provozovna

Adresa, která se bude tisknout na faktuře za text Sídlo nebo Provozovna se určuje následovně:

 1. Je zapsaná v číselníku Pracovníků v položce - Provozovna

To umožňuje v programu použít při tisku více adres provozoven, podle jednotlivých uživatelů programu.

 1. Není vyplněna v číselníku pracovníků a je vyplněna v Základní parametry firmy v položce Provozovna.

 1. Není vyplněna v číselníku Pracovníků ani v položce Provozovna a je vyplněna v položce Místo1,2 (sídlo)

 • Zápis v obchodním rejstříku - tiskne se do faktury

Související témata

Nastavení parametrů | Zavedení firmy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 04.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou