Parametry pro agendu ADRESY

Organizace = číslo-počet cifer

Pro firmy, které používají v položce Organizace v Adresáři číslo.

V případě, že je parametr nastaven, pak ve formuláři Adresy bude automaticky generována položka Organizace jako pořadové číslo a doplněna příslušným počtem nul zleva.

Implicitní hodnota je 0 – organizace se číslují: 1, 2, 3, …..
Např. při nastavení 4, se budou organizace číslovat 0001, 0002, 0003, ……

Data v jiném zákazníkovi: Adresy

Agenda Adresy může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude agenda Adresy používat.

Info o odběrateli pouze 1 rok

Z vydaných faktur nebo adres lze spustit činnost Info o odběrateli. Tento parametr nastaví zad se budou zobrazovat doklady za 1 nebo více roků.

ANO - zahrne údaje pouze za aktuální rok
NE - zahrne údaje i za minulé období tj. za minulý rok

Nepovinné IČO

Pokud volba NE program nedovolí v agendě Adresy vložit adresu s již existujícím IČO.

Organizace musí být jednoznačná

ANO - program kontroluje zadání jednoznačné organizace
NE - organizace nemusí být jednoznačná

Typy kontaktů pro adresy

Připraví se číselník kontaktů. Typy zapisují se do jedné řádky, oddělené čárkou - Kontakty

Číselník zájmů pro adresy

Připraví se číselník zájmů. Zapisuje se ve tvaru kód, mezera, text. Karta položky adresy

Číselník dealerů = ADRESY

ANO - jako číselník dealerů se používá číselník adres
NE - jako číselník dealerů se používá číselník pracovníků

Adresy pro start trasy

Mapa, ve které se bude hledat

1 – Mapy.cz
2 – Maps.google.cz

Zobrazení adresy na mapě, Karta položky adresy

Adresa pro start trasy (ulice, město na řádcích)

Adresa startů pro vyhledávání vzdálenosti mezi startem a aktuální adresou.

Související témata

Kontakty | Zobrazení adresy na mapě |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 29.12.2017
Nahlásit potíže s kapitolou