Parametry pro nastavení zákazníka

Základní parametry firmy se nastavují v Služby - servis - číselníky - Základní parametry firmy

Adresa firmy pro tisk
Zákazník: 1. řádek jména firmy
Zákazník: 2. řádek jména firmy
Zákazník: ULICE v adrese
Zákazník: MĚSTO v adrese
Zákazník: PSČ v adrese
Sídlo pro tisk vydané faktury typ 3 - 1. řádek
Sídlo pro tisk vydané faktury typ 3 - 2. řádek
Zákazník: IČ
Zákazník: DIČ
Zákazník: FAX
Zákazník: TELEFON
E-mail

Ostatní parametry pro zákazníka

Tisk: Implicitní zařízení pro rychlý tisk

Zvolí se kam se bude report tisknou při použití rychlého tisku (obrázkové tlačítko vpravo)

0 - Dotaz
1 - Tiskárna
2 - Obrazovka
3 - Soubor

Kontrolovat code

ANO - při vyplňování položky Code kdekoliv v programu se kontroluje, zda je code zapsáno v číselníku code
NE - položka code se na číselník nekontroluje

Pracovat s velikostmi zboží

ANO - program umožňuje při příjmu a výdeji pracovat s velikostmi zboží. Implicitně je nastaveno NE.

Tisknout velikosti na doklady rozepsané v tabulce

Při tisku dokladů se budou tisknout i velikosti zboží

Pracovat s číslem shody

Používá se pro potraviny. Číslo shody se vyplňuje při příjmu zboží na sklad a při výdeji. Potom se tiskne na vydané faktuře, dodacím listu a výdejce.

Pracovat s dobou záruky

Nastavení práce se zárukami. Do ceníku se předepíše doba záruční doby pro dané zboží.

Pracovat s počet 2

ANO - pracovat s počet 2. Počet 2 je počet obalů, používá se při příjmu a výdeji. Do rozpisu vydaných faktur, příjemek a výdejek je umožněno vkládat informaci o počet 2. Při tisku vydaných faktur, příjemek, výdejek a dodacích listů se tato položka tiskne ve sloupci balení.

Pracovat s expirací

ANO - ve skladu povolit práci s datem použitelnosti výrobků - Parametry skladu

Pracovat se šarží

Nastavení práce se šarží. ANO - zboží lze přijímat nebo vydávat podle položky šarže.

Velikosti počet znaků šarže

Délka šarže - počet znaků

Cesta k datům podvojného účetnictví

Tato cesta musí být vyplněna v případě, že se používá činnost ZAÚČTUJ. Je to cesta do programu Podvojné účetnictví pro zaúčtování dokladů - Zaúčtování do účetnictví

Adresáře se volí klávesou Select.

Slovensko ? (pro měnu a sazby DPH )

Parametr pro Slovensko. Jiná měna, jiná sazba daně.

Ukládat všechna chybová hlášení ?

ANO/NE - na disk do souboru Chyby.dbf se zapisuje protokol o chybových hlášení programu.

Cesta pro export dat ( ZIP, flash disk apod.)

Cesta pro import dat ( ZIP, flash disk apod.)

Zapisuje se cesta pro zálohování a pro obnovu dat - Záloha, Načtení zálohy.

Cesta pro export do JUW

Pro speciální případy zaúčtování dokladů z CM do Jednoduchého účetnictví. Zapíše se cesta do programu JUW.

Do těchto parametrů se ukládá nastavení při zálohování dat.

Analytické účty v PU na 14 míst ?

Speciální parametr pro zaúčtování do podvojného účetnictví.

Protokolování změn dokladů

0. změny dokladů se neprotokolují
1. Protokolují se pouze základní změny, rušení obnova, mazání
2. Podrobné protokolování, včetně editace

Hospodářský rok

ANO - program bude pracovat s hospodářským rokem.

Import z jiného zákazníka

Při používání činnosti import z jiného zákazníka se do těchto parametrů zapisují zvolené možnosti. Ze kterého zákazníka se bude importovat a jaké agendy, případně seznam skladů.

Měrná jednotka množství v hitparádě

Při tisku hitparády faktur nebo hitparáda - sklad se implicitně tiskne Obrat v ks. Tento parametr nastaví jinou měrnou jednotku např. kg

Mazání zrušených vět - seznam vybraných

Do tohoto parametru se automaticky zapisuje seznam vybraných souborů při mazání zrušených vět - Mazat zrušené věty

Nadpisy pro požadavky (Typ služby-členění dle ČTÚ)

Připraví se číselník pro názvy požadavkových listů

Zapíše se jméno tiskárny podle toho jak je nainstalovaná ve Windows. Potom se automaticky bude tisknout na požadovanou tiskárnu.

Výstupní adresář pro tisk do PDF,DOC,HTML

Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto souborů. Implicitní hodnota C:\temp_rep

Země EU

Seznam kódů zemí podle EU.

Obrázek na pozadí programu

Cesta, kde je uložen obrázek na pozadí programu. Uživatel má možnost si do tohoto adresáře uložit i jiný obrázek, který se mu bude potom zobrazovat na pozadí programu.

Perioda zobrazování aktualit o programu

Jak často zobrazovat upozornění na aktuality si může uživatel změnit. . Je možno nastavit jiný interval zobrazení aktualit. Implicitně je navoleno 14 dní.

Povinné používání hesla – ANO

ANO - uživatelé budou používat heslo pro vstup do programu

Délka platnosti hesla v měsících

Zapíše se počet měsíců platnosti hesla - Práva přístupu

Data v jiném zákazníkovi

Agenda může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení Organizace zákazníka, ze kterého se bude agenda používat.

Kontrolovat účty podle účetní osnovy Ano/Ne

Při zapisování účtů do dokladů nebo číselníků se provádí kontrola zapisovaných účtů na účetní osnovu v případě, že je na počítači také používán program Podvojné účetnictví. Nastavením tohoto parametru kontrola nebude prováděna.

Kontrola uzavřeného období DPH při editaci dokladů.

  • M - měsíční plátce
  • Q - čtvrtletní plátce
  • N - není nastaveno

Upozornění při vkládání dokladu do období, které je z hlediska DPH uzavřené.
Použití v přijatých fakturách, ve vydaných fakturách a v pokladně při vkládání a ruční editaci měsíčního období DPH - položka M. Program zobrazí upozornění:

Související témata

Parametry skladu | Záloha | Načtení zálohy | Mazat zrušené věty | Texty | Práva přístupu | Základní parametry firmy | Zaúčtování do účetnictví |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 03.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou