Texty

V tomto číselníku je možné předdefinovat texty, které se budou tisknout do vydaných faktur, do upomínek, na dodací listy, do pokladních dokladů, zápůjčních listů, objednávek a dokladových slev na vydaných fakturách.

Horní lištové menu Číselníky -> Texty

Nadefinování textu

Po stisku tlačítka nebo klávesy F6 v číselníku textů se zobrazí tabulka typů textů. Vybereme typ, který budeme zapisovat. Texty se mohou vybrat jednak podle agendy, podle umístění na dokladu nebo podle měny.

Číselník Texty lze vytisknout. Tlačítko z obrázkového menu.

Sady textů

Do jedné sady textů je možné zařadit různé texty pro tisky, které se používají na daném tisku zároveň. Sada může obsahovat různé texty: pod rozpis, nad rozpis, před rozpis, na konec, do paty ..... vydané faktury, zakázky, upomínky. Sady textů budeme názorně ukazovat na příkladu textů pro tisk Vydaných faktur.

Číslo sady textů se pak vyplní na kartě dokladu, na který se mají tisknout.

V číselníku Řady dokladů je možné využít položku Sada texty. Po vyplnění této položky se při založení nové faktury zapíše implicitně zvolená sada textů. Pro každou řadu faktur může být jiná sada textů. Tato položka má přednost před parametrem: Implicitní sada textu vydané faktury.

Různé texty - sady

Je možné si pro jednotlivé typy textů připravit několik různých textů. Například více různých textů za rozpis vydané faktury. První text má vždy kód 000. Pro druhý zapíšeme číslo sady 1 a bude mít kód 001, atd. Jestliže zapisujeme další texty, je potřeba vybrat typ textu - vlastní a doplnit pořadové číslo.

Ve vydané faktuře se do položky Text vybere požadované číslo sady. Na fakturu se bude tisknout příslušný text. Pro sadu textů je možné připravit si nadpis - hlavičku sady.

Při zadávání sady textů na faktuře zvolíme sadu podle hlavičky.

Předdefinované složitější texty

Pro zapsání textů je možné využít znaky "<<" a ">>", mezi které zapíšeme př. název položky z faktury, který bychom potřebovali tisknout, nebo například výpočet.

Př.1): Text v číselníku:

Ve faktuře se tiskne: Fakturace podle zakázky č. 123500

Př.2): Text na konec vydané faktury v číselníku, kde jsou datumy a výpočty vycházející z částek na dokladu.

Na konec vydané faktury se píše:

Faktura:

Složitější texty obsahujících například různé výpočty atp. Vám rádi vytvoříme na míru přesně podle Vašich požadavků!

Typy textů podle tisku:

Texty - Vydané faktury

Texty - Upomínky

Texty - Dodací listy

Texty - Nabídky

Texty - Objednávky

Texty - Pokladní doklady

Texty - Zakázky

Související témata

Číselníky | Vkládání faktury | Pohledávky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 01.12.2021
Nahlásit potíže s kapitolou