Číselníky

Údržba číselníků, které využívá program. Tj. prohlížení, změny...

Číselníky je možné spustit jednak přímo z hlavní obrazovky z horního menu Číselníky nebo přes Služby - servis tlačítko

Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků a opravy se provádí myší pomocí obrázkových tlačítek. Kapitola Obrázková tlačítka.

Nebo pomocí klávesnice, kapitola Menu tabulka.

Před vlastní prací s programem je nutné vyplnit alespoň některé číselníky. Především číselník Zákazníci programu.

Postup je uveden v Zavedení firmy.

Pro hledání položek se v některých číselnících používá filtr. Viz. kapitola Podrobný filtr.

Po zvolení konkrétního číselníku, je zobrazen ve tvaru tabulky. Ovládací prvek mřížka.

Číselníky

INTRASTAT

Celní kódy

Celní kurzy

Druhy dopravy

Kraje v tuzemsku

Měrné jednotky

Statistické znaky

Transakce

Země EU

Zvláštní pohyby

KASA

Platby

 • Penalizační koeficienty

 • Platební podmínky - celostátní číselník platebních podmínek. Zatím nevyužito

 • Platební tituly - celostátní číselník platebních transakcí, speciální číselník bank pro příkazy k úhradě. Způsob platby

 • Pojišťovny - uživatel si může připravit seznam pojišťoven

 • Prodejci - speciální číselník pro importy

 • SkuDef - definice pro sestavu SKU - speciální číselník

 • Slovník pro tisk

 • Služby - kódy pro výkaz ZO 1-104 - pro vyplnění položky Služby v rozpisu vydané faktury nebo rozúčtování přijaté faktury. Slouží pro účely tisku Výkazu ZO 1-104, který se tiskne v účetnictví a tato položka se do účetního deníku dostane zaúčtováním dokladů.

 • Směrové a Swift kódy bank

Splátkový kalendář

 • Druh splátka -

 • Kategorie -

 • Souvztažnosti - mapa pro import dokladů

 • Stavy

Systém

 • Agendy - seznam agend, které program používá. Lze zde nastavit speciální práva, pro tyto agendy.

 • Texty

Upomínky - Upomínky

Načtení loňských číselníků

Naplní číselníky aktuálního roku loňskými daty. Kapitola Načtení loňských číselníků.

Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými daty. Pak je možné číselník změnit nezávisle na předchozím roce. Můžeme tak mít např. v každém roce jiný číselník.

V ročním režimu nejsou číselníky - Zákazníci a Texty.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 24.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou