Běžné účty

Do tabulky zapíšeme seznam běžných účtů firmy. Používají ve vydaných i přijatých fakturách, v příkazech k úhradě.

Položky

  • Pořadí - pořadové číslo běžného účtu
  • Banka - název banky
  • Směr kód - směrový kód banky
  • Účet - číslo účtu
  • Spec. symbol - nejčastější specifický symbol, ve faktuře lze editovat
  • Název účtu
  • Měna - lze vyplnit cizí měnu pro účet.Zapisuje se pouze zkratka cizí měny.

Položky pro přenos výpisů z banky - Předčíslí, Id_klient, Náz_klient, Čís_klient, Pevná_část, Pobočka, Interval, Cesta.

Typ příkazu k úhradě

  • Tisk typ příkazu k úhradě
  • Export export do elektronického bankovnictví. Klávesa F1 nabídne seznam.

V agendách má položka běžný účet v dokladech zkratku Účet a zapisuje se do ní pořadové číslo běžného účtu. Na klávesu F1 se zobrazí tento číselník běžných účtů.

Vydané faktury – číslo běžného účtu se tiskne na vydanou fakturu.

Přijaté faktury – pro příkaz k úhradě Položka Účet se vyplňuje i v agendách – nabídky, zakázky a objednávky.

Číselník Běžné účty lze vytisknout. Tlačítko z obrázkového menu.

Související témata

Příkazy k úhradě | Číselníky

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 01.04.2021
Nahlásit potíže s kapitolou