Střediska

Do tabulky se zapíše seznam středisek, pokud se používá dělení organizace na střediska (např. při fakturaci). Do dokladů do položky středisko lze zapisovat pouze střediska, která jsou zapsaná v tomto číselníku.

Položky

  • číslo - přidělení číslo středisku
  • název - název střediska
  • organizace klávesa F1 nabídne číselník
  • typ odměny
  • poznámka

Střediska se při zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví zapisují do účetního deníku a v účetnictví je možné je využívat pro tisky podle středisek.

Číselník Středisek lze vytisknout. Tlačítko z obrázkového menu.

Parametr:

Data v jiném zákazníkovi: STŘEDISKA

Číselník Střediska může být společný pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude číselník Střediska používat.

V číselníku středisek je možné označit středisko jako neaktuální. Tzn. toto středisko se již nebude nabízet pro vyplňování v dokladech podporou klávesy F1.

Neaktuální středisko -

Související témata

Číselníky

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 21.12.2017
Nahlásit potíže s kapitolou