Podrobný filtr

V některých agendách se také pro podrobné vyhledávání používá filtr. Tento filtr může vyhledávat ve zvolených položkách (sloupcích) tabulky.

Adresy – seznam
Vydané faktury – seznam, rozpis
Přijaté faktury – seznam
Odeslaná pošta – seznam
Přijatá pošta – seznam
Pokladna – seznam
Nabídky – seznam, rychlý rozpis
Zakázky i odložené - seznam, rychlý rozpis
Objednávky – seznam, rychlý rozpis
Obaly – seznam
Ceník – seznam
Skladové karty – seznam
Příjemky/výdejky – seznam, rozpis
Číselníky
Splátkové kalendáře
A další.....

Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr.

Kliknutím myši na ikonku lupy - - se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých položkách bude filtr vyhledávat. Výběr zůstane nastavený nastálo, nemusí se opravovat.

Potom začne uživatel zapisovat hledaný výraz do filtru. A program nabídne pouze věty, které tento výraz obsahují.

Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku lupy.

Příklad: Hledá se faktura, která má místo určení Nový Smíchov.

  • 1.Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává se přidá Místo určení.
  • 2.Do filtru se zapíše hledaný výraz Nový
  • 3.Filtr vyhledá všechny faktury, kde se vyskytne výraz Nový

- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty

- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta

Klepnutím na křížek - - vymaže filtr.

Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr. Den-Měsíc-Rok.

Filtr v číselnících

V číselnících se používá filtr pro výběr vět.

Tlačítka

- nastaví se filtr podle zadaných podmínek. vyberou se pouze věty podle zadaných podmínek.

- filtr se vypne.

- zruší se zadání podmínek a je možné zadat nové.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 24.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou