Zakázky

Agenda zakázky se používá k podrobné evidenci zakázek.

Tato agenda je provázána ze skladovou evidencí, vydanými fakturami, agendou nabídek a objednávek. Spojení těchto agend umožňuje např. zpracování nabídek zákazníkům na základě ceníku, jejich převod do zakázek a sledování jejich průběhu: objednávky, dodávky u subdodavatelů, dodávky odběrateli a fakturace. K zakázkám je možné vystavovat faktury nebo výdejky Menu Zakázky.

V zakázkách je možné evidovat požadované množství pro odběratele, kolik již bylo vydáno na tuto zakázku tj. uspokojeno, jaké množství bylo fakturováno, které zboží je nutné objednat - objednáno a jaké již bylo dodáno pro tuto zakázku - dodávka.

Agenda Zakázky má 3 záložky:

 • Seznam

 • Karta - zakázka

 • Rozpis zakázky

 • Foto + Dokument

 • Seznam je přehledná tabulka zakázek, v níž se mohou vyhledávat zakázky. 1 řádek = 1 věta = 1 zakázka.

 • Karta je doklad zakázka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna zakázka na pozici kurzoru. Každá zakázka má hlavičku a rozpis.

 • Rozpis – tj. rozpis zakázky ve formě tabulky.

 • Foto + Dokument

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - ALT+S

Karta - ALT+K

Rozpis - ALT+R

Zakázky se mohou zakládat různými způsoby:

 • Vytvoření zakázky a jejího rozpisu přímo v agendě Zakázky.

 • Vytvoření zakázky z vydané faktury činností Faktura Zakázka.

 • Převodem nabídky na zakázku v agendě Nabídky činností Nabídka Zakázka.

Související témata

Seznam vydaných faktur | Karta zakázky | Rozpis zakázky | Menu Zakázky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 07.12.2022
Nahlásit potíže s kapitolou