Vydané faktury

Tato agenda slouží k vystavování faktur, vedení evidence vydaných faktur, záloh, dobropisů včetně jejich splácení. Zpracovává knihu pohledávek.

Agenda vydaných faktur má tyto Záložky.

  • Seznam vydaných faktur
  • Karta vydané faktury
  • Rozpis vydané faktury
  • Náklady
  • Foto + Dokument
  • Seznam je přehledná tabulka vydaných faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura
  • Karta je doklad vydaná faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na pozici kurzoru. Každá faktura má hlavičku a rozpis.
  • Rozpis – tj. rozpis vydané faktury ve formě tabulky.
  • Náklady - vyhodnocení nákladů k vydaným fakturám.
  • Foto + Dokument

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - ALT+S

Karta - ALT+K

Rozpis - ALT+R

Náklady - ALT+N

Parametr: Data v jiném zákazníkovi: VYDANÉ

Agenda Vydané faktury může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude agenda Vydané faktury používat.

Související témata

Záložky | Seznam vydaných faktur | Výpočet částek na vydané faktuře v Kč | Menu Vydané |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou