Menu Vydané

Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané, které je přístupné ze záložky Karta.

Agenda Vydané faktury -> horní lištové menu -> Vydané

Rychlý rozpis z ceníku - ALT+Q, program se přepne do režimu vkládání zboží z ceníku. Viz. kapitola Vkládání řádku rozpisu.

Vytiskni fakturu - rychlá klávesa pro tisk aktuální faktury je ALT+F.

Související témata

Rozpuštění nákladů | Objednávky k přijaté faktuře | Vydané faktury - Intrastat | Přepočet částek | Rychlý rozpis z ceníku | Faktura -> výdejka | Výrobní čísla v příjemce/výdejce | Fakturace z více zakázek | Storno pokladního dokladu | FV - Zakázky - Jiná měna, změna kurzu | Dobropis | Další služby - Vydané faktury | Fakturace z více výdejek | Rezervace |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 08.12.2021
Nahlásit potíže s kapitolou