FV - Jiná měna, změna kurzu

Možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující faktuře.

Tato činnost je obdobná pro fakturu i zakázku

Vydané faktury

Tlačítko provede přepočet faktury.

  • Tuzem - faktura se přepočítá do Kč.

  • Cizí - faktura se přepočítá do vybrané cizí měny se zvoleným kurzem. Kurz se implicitně nabízí z kurzovního lístku, ze dne vystavení faktury. Pokud není kurzovní lístek k dispozici, tak z číselníku měny.

DPH v rozpisu faktury

Při přepočtu faktury z Kč do cizí měny a naopak, je možnost rozhodnout, jak se upraví DPH.

  • ponechat - DPH zůstane beze změny .
  • vynulovat - řádky s DPH se vynulují. Např. při přepočtu faktury z Kč do cizí měny.
  • naplnit podle ceníku - ke zboží se naplní DPH podle ceníku. Např. při přepočtu faktury z cizí měny na Kč.

V případě, že zůstává měna a mění se kurz

Jestliže se faktura v cizí měně přepočítává podle jiného kurzu, má uživatel možnost zvolit si, která cena se na faktuře přepočítá.

  • Ponechat cenu v Kč a přepočítat cizí měnu.
  • Ponechat cenu v cizí měně a přepočítat cenu v Kč.

Jestliže je faktura zaúčtovaná, tato činnost není povolená.

Změna účtu

Jestliže je v číselníku měny zapsáno číslo běžného účtu, při změně měny se také změní číslo účtu. využívá se v případech, kdy existuje pro každou měnu samostatný účet.

Zakázky

Tlačítko provede přepočet faktury.

Související témata

Cizí měny |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 21.02.2020
Nahlásit potíže s kapitolou