Cizí měny

  • Kurzovní lístek
  • Měny

Měny

Do číselníku musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách pracovat. Do položky měna se vyplní kód měny. V jednotlivých dokladech na položce Měna klávesa F1 nabídne tento číselník měn.

V číselníku Měny jsou sloupce pro pořadové číslo bankovního účtu pro vydané a přijaté faktury. Pořadové číslo účtu se bude vyplňovat automaticky do faktury, pokud bude faktura v příslušné měně.

Kurzovní lístek

Číselník kurzovní lístek je společný pro všechny zákazníky programu tj. pro všechny firmy, které jsou v programu vedené. V tomto číselníku se vyplňuje kurzovní lístek: měna, den, kurz.

Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut při vyplňování dokladů v cizí měně automaticky kurz z kurzovního lístku. Z kurzovního lístku se nabízí kurz podle data vystavování dokladu, když tento den v kurzovním lístku není, tak se nabídne kurz z nejbližšího nižšího data.

Do číselníku Kurzovní lístek se mohou načíst aktuální kurzy z ČNB. Tlačítko

V číselníku lze vyhledávat pomocí filtru.

Pevný kurz

Jestliže firma používá pro přepočet dokladů v cizí měně pevně stanovený kurz, zadá si ho také do kurzovního lístku na začátku roku. Další kurzy se do lístku nezapisují a také se nepoužívá Import kurzů ČNB.

Kurzovní lístek a číselník Měny je možné zobrazit také z menu Služby-Servis

Související témata

Import kurzů ČNB

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 19.04.2016
Nahlásit potíže s kapitolou